วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทอ. ร่วมพิธีวันระลึกกองทัพอากาศ บรรจุอัฐิ 4 นายทหาร อนุสาวรีย์วีรชน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีวันที่ระลึกกองทัพอากาศ พร้อมบรรจุอัฐินายทหารอากาศทั้ง 4 นาย ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ

วันที่ 27 มีนาคม พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และกองบัญชาการกองทัพอากาศ

โดยมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ดวงวิญญาณบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา กองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ พร้อมทั้งทำ การบรรจุอัฐิ และจารึกชื่อผู้เสียชีวิต ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ

โดยในปีนี้ กองทัพอากาศได้จารึกชื่อทหารอากาศทั้ง 4 นาย ไว้ร่วมกับบุพการีกองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ ประกอบด้วย นาวาอากาศตรีพสิษฐ์ เตชะเสน, เรืออากาศเอกอลงกรณ์ จันทร์กระจ่าง, พันจ่าอากาศเอกวิสุทธิ์ พุทธรักษา และนาวาอากาศตรีดิลกฤทธ ปัถวี

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีวันที่ระลึกกองทัพอากาศ พร้อมบรรจุอัฐินายทหารอากาศทั้ง 4 นาย ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ 27 มี.ค. 2560 09:18 27 มี.ค. 2560 09:44 ไทยรัฐ