วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ นำคณะบินนครพนม ดูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งดสัมภาษณ์สื่อ

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี นำคณะบินไปยัง จ.นครพนม เพื่อพบปะชาวบ้าน ดูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งดสัมภาษณ์สื่อ โดยมีกำหนดเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้ ...

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 มีนาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดพบประชาชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของบ้านสวย เมืองสุข และกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ำคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ณ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางสักการะองค์พระธาตุพนม และชมนิทรรศการนำเสนอการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ก่อนจะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เวลา 14.55 น. นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (One Stop Service: OSS) จากนั้น รับฟังบรรยายสรุป "การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงและการก่อสร้างพญาศรีสัตตนาคราช" และเยี่ยมชมศักยภาพการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ณ บริเวณแลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช 

ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 17.30 น.

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี นำคณะบินไปยัง จ.นครพนม เพื่อพบปะชาวบ้าน ดูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งดสัมภาษณ์สื่อ โดยมีกำหนดเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้ ... 27 มี.ค. 2560 08:17 27 มี.ค. 2560 08:33 ไทยรัฐ