วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ นำคณะบินนครพนม ดูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งดสัมภาษณ์สื่อ

นายกฯ นำคณะบินนครพนม ดูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งดสัมภาษณ์สื่อ

  • Share:

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี นำคณะบินไปยัง จ.นครพนม เพื่อพบปะชาวบ้าน ดูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งดสัมภาษณ์สื่อ โดยมีกำหนดเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้ ...

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 มีนาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีกำหนดพบประชาชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของบ้านสวย เมืองสุข และกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ำคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ณ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางสักการะองค์พระธาตุพนม และชมนิทรรศการนำเสนอการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ก่อนจะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เวลา 14.55 น. นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (One Stop Service: OSS) จากนั้น รับฟังบรรยายสรุป "การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงและการก่อสร้างพญาศรีสัตตนาคราช" และเยี่ยมชมศักยภาพการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ณ บริเวณแลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช 

ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 17.30 น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้