วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รณรงค์ถนนคนดี นําร่องบังคับจราจร

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เป็น ประธานเปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจ ณ นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ประธานที่ปรึกษา นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เข้าร่วม

นายวิทวัส รอง กก.ผจก.ใหญ่ฯ กล่าวว่า ปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนในการร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อสังคม ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมกับ โครงการถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ รณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านคาเฟ่อเมซอน เป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี โดย ปตท.ได้จัดทำcampaign รณรงค์ “3 ดี 20 ไม่ ปลอดภัยถึงบ้าน” ชี้ให้เห็นถึงสถิติของ 20 สาเหตุ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดบนท้องถนน และจัดทำ TVC ชุด “สิ้นหวัง” เพื่อกระตุกจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ทุกขณะ ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น กับผู้ร่วมใช้ทาง โดยเดินเรื่องจากเด็กชายที่เป็น “ความหวัง” ของแม่ ซึ่งสุดท้ายต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนถนนเพราะความประมาทและขาดสติของผู้ขับขี่

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี กล่าวว่าการจัดกิจกรรมถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจเป็นโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยในการขับขี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุด้านการจราจรด้วยการส่งเสริมให้คนดี ผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในการบังคับใช้กฎหมายและรักษาวินัยจราจร.

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เป็น ประธานเปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจ ณ นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน... 27 มี.ค. 2560 08:12 27 มี.ค. 2560 08:13 ไทยรัฐ