วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดคลินิกแก้หนี้เสีย! ช่วยคนไทยไม่หนีหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ FIDF ได้อนุมัติให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนที่มีเพิ่มขึ้นมาก โดย เฉพาะสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) โดยจะจัดตั้งคณะทำงานช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีหนี้สินจำนวนมากยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ต่อไปไม่ต้องกลายเป็นหนี้เสีย เบื้องต้นจะรับบริหารหนี้ที่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายราย มาบริหารเป็นก้อนเดียวในรูปแบบการรวมศูนย์ เพื่อให้ระบบการจัดการหนี้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสนับสนุนหน่วยงานดังกล่าวให้เป็นกลไกของรัฐที่บริหารหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ขนาดใหญ่ในยามเกิดวิกฤติสถาบันการเงินในอนาคต

ส่วนกรณีการโอนหุ้นของธนาคารกรุงไทยซึ่งกองทุนฯถือหุ้น 7,696 ล้านหุ้น หรือ 55.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาตินั้นจะเป็นการโอนทั้งจำนวนตามมูลค่าตลาด.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ FIDF ได้อนุมัติให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เปิดโครงการคลินิกแก้หนี้ 27 มี.ค. 2560 01:00 27 มี.ค. 2560 04:14 ไทยรัฐ