วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เศรษฐกิจอาเซียนมีศักยภาพสูงสุด

เศรษฐกิจอาเซียนมีศักยภาพสูงสุด

  • Share:

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพได้บรรยายให้แก่ผู้นำในหลักสูตร Global Business Leaders ภายใต้หัวข้อ “Current Trends : Reshaping Global Business and Banking” โดยกล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารอย่างกว้างขวางว่า ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากที่สุดในโลกขณะนี้ แม้ว่าโลกจะกำลังฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ และประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาและยุโรปกำลังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่เอเชียยังเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน ด้วยตลาดที่มีขนาดใหญ่ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร และมีความแข็งแกร่งจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

นายชาติศิริได้คาดการณ์แนวโน้มการทำธุรกิจในเอเชียว่า ธุรกิจควรลงทุนโดยคำนึงถึงการเติบโต 3 ด้าน คือด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างพลังงานและโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยชูศักยภาพของตลาด ด้านที่สองคือห่วงโซ่อุปทาน จากข้อได้เปรียบที่ประเทศสมาชิกมีความเชื่อมโยงกัน ทำให้หมุนเวียนทรัพยากรและแรงงานระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายคือการเติบโตของประชากรและเมืองใหญ่ ส่งผลให้ผู้มีรายได้ระดับกลางเพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้กำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น นักธุรกิจไทยต้องปรับตัวให้สามารถขยายธุรกิจเข้าไปในภูมิภาคได้ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากจุดแข็งของแต่ละประเทศ และต้องปรับมุมมองใหม่ว่าแต่ละประเทศสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตสินค้าและบริการ และยังเป็นตลาดที่รองรับสินค้าและบริการเหล่านี้ด้วย พร้อมกันนี้ ต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการผลิต สำหรับธุรกิจธนาคารก็ต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะการเข้ามาของนวัตกรรมด้านการเงิน (ฟินเทค) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแบบเดิม ธนาคารต้องรู้จักผนวกภูมิความรู้ในธุรกิจที่ธนาคารมีอยู่เดิม เข้ากับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้ถึงขีดสุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้