วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อส.ปฏิรูป "ระบบลาดตระเวน"

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่ามาครบ 1 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยในปีนี้จะมีโครงการสำคัญ คือ โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ไม่น้อยกว่า 9 รุ่นอย่างมีคุณภาพทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เช่น การฝึกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ จีพีเอส (GPS) แผนที่ เข็มทิศ พร้อมฟื้นฟูสมรรถนะ ระเบียบวินัย และอุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้จะมีหลักสูตรการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Marine smart Patrol) หลักสูตรการช่วยเหลือสัตว์ทะเลด้วย.

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่ามาครบ 1 ปี 27 มี.ค. 2560 00:40 27 มี.ค. 2560 04:08 ไทยรัฐ