วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปน.เปิดจุดรับประปาฟรี

32 จุดใน 18 สำนักงานประปาสาขา-ช่วยเหลือประชาชนหน้าแล้ง

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ซึ่งหน้าแล้งของทุกปีจะมีพื้นที่บางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายขอบรอบนอก และใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามคูคลองต่างๆ ดังนั้น กทม.ได้ประสานงานกับ กปน.ในการบริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค หากประชาชนประสบปัญหาการใช้น้ำสามารถนำภาชนะ หรือรถบรรทุกน้ำของทางราชการมาขอรับน้ำประปาได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำประปาทั้ง 32 จุด ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่งทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานจากการประปานครหลวง แจ้งด้วยว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย

นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ร่วมกันเปิดจ่ายน้ำประปาเข้าพื้นที่ตำบลศาลากลาง เพื่อเชิญชวนให้ชาวตำบลศาลากลางหันมาใช้น้ำประปา โดยมีบริการรับคำร้องและติดตั้งประปาใหม่ในทันทีโดยสำนักงานประปา สาขามหาสวัสดิ์ นายสมบูรณ์กล่าวว่า กปน.ได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรี ในการขยายเขตพื้นที่บริการน้ำประปา ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้แล้ว รวมเป็นระยะทางประมาณ 221 กิโลเมตร ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 3,789 ครัวเรือน ด้วยงบประมาณรวม 281.56 ล้านบาท ทั้งนี้ พื้นที่เทศบาลตำบลศาลากลาง กปน.ได้วางท่อพร้อมเปิดจ่ายน้ำแล้ว โดยลงทุนร่วมกันฝ่ายละ 5 ล้านบาท เพื่อวางท่อประปาระยะทาง 8 กิโลเมตร มีประชากรราว 8,300 ครัวเรือน ใช้น้ำประปาจาก กปน.แล้ว 8,000 ครัวเรือน คงเหลือเพียง 300 ครัวเรือนที่ยังใช้น้ำบาดาลและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ.

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ซึ่งหน้าแล้งของทุกปีจะมีพื้นที่บางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายขอบรอบนอก 27 มี.ค. 2560 00:35 27 มี.ค. 2560 03:22 ไทยรัฐ