วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัดโพธิ์' จัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อนถวาย 'ในหลวง ร.9'

"วัดพระเชตุพนฯ" จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวาย "ในหลวง ร.9" พร้อมเปิดโอกาสให้สามเณร ได้ศึกษาแผนกนักธรรมบาลีต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อเด็ก-เยาวชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 60 ที่อุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสถวายผ้าไตร ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 จำนวน 114 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ร่วมจัดขึ้น หลังพิธีบรรพชาสามเณรทั้งหมดได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระบรมมหาราชวัง

โดย พระเทพวีราภรณ์ กล่าวว่า การจัดบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 โดยก่อนบรรพชา พระอาจารย์พี่เลี้ยงจะให้เยาวชนที่จะบวชมาเตรียมตัวตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. ให้นอนที่วัดไม่อนุญาตให้กลับบ้าน อยู่รวมกับพระพี่เลี้ยงเพื่อฝึกปฏิบัติสอนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเป็นสามเณร ฝึกซ้อมท่องขานนาค ฝึกทำวัตรเช้าเย็น จะซ้อมกันจนคล่อง ซึ่งปีนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เข้าร่วมพิธี พร้อมจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อถวายวัด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ทั้งวัดทั้งชุมชนและตำรวจได้ร่วมกันทำโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

ด้าน พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชา แล้วประสงค์ที่จะบวชต่อ โดยไม่ลาสิกขา ทางโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดโพธิ์ ท่าเตียน จะรับเข้าศึกษาแผนกนักธรรมบาลี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้เลย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของสามเณรที่ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

"วัดพระเชตุพนฯ" จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวาย "ในหลวง ร.9" พร้อมเปิดโอกาสให้สามเณร ได้ศึกษาแผนกนักธรรมบาลีต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อเด็ก-เยาวชน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 26 มี.ค. 2560 17:29 26 มี.ค. 2560 18:28 ไทยรัฐ