วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เผย 27 มี.ค.นี้ เตรียมพิจารณาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ วางอนาคตประเทศ

"อลงกรณ์" แจงปฏิรูปแก้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ-สังคม คืบหน้า เผย สปท.เตรียมพิจารณาโมเดลเศรษฐกิจใหม่วางอนาคตให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 60 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 ในฐานะคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของ ป.ย.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูปว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็น 1 ใน 6 ของเป้าหมายการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ กำลังคืบหน้าอย่างมีนัยสำสำคัญ ภายใต้ ป.ย.ป.โมเดล ได้แก่ 1. กรณีที่ สนช.เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ร่าง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าฉบับใหม่เมื่อ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบการค้าที่เสรีเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ 2. กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อ 21 มีนาคม เป็นการปฏิรูประบบภาษีและการคลังภายใต้ 27 วาระเร่งด่วนของ ป.ย.ป. เพื่อกระจายการถือครองที่ดินและสร้างฐานรายได้ของการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เนื่องจากกลุ่มประชากรชั้นบน ร้อยละ 30 ถือครองที่ดินเกินร้อยละ 90 ขณะที่ประชากรที่เหลือร้อยละ 70 มีที่ดินรวมกันเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น โดยเฉพาะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง และ 3. กรณี สปท.ได้ผ่านการพิจารณา 3 วาระปฏิรูปเร่งด่วน เมื่อ 21 มีนาคม ในด้านการปฏิรูปเครื่องมือพัฒนาฐานรากเพื่อส่งต่อ ป.ย.ป. ขับเคลื่อนให้เสร็จภายในปีนี้ ได้แก่ ธนาคารที่ดิน สถาบันการเงินชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อม พ.ร.บ. 3 ฉบับ

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ สปท.จะพิจารณาอีก 1 รายงานปฏิรูปพลังงาน และ 2 วาระเร่งด่วนด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจอนาคต ได้แก่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวาระการปฏิรูปการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากฐานโมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศสู่การยกระดับอัพเกรดเป็นประเทศรายได้สูงหลังจากติดกับประเทศรายได้ปานกลางมา 20 ปี การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเพื่อคนไทยทุกคนทั้งในวันนี้และวันหน้า โดยต้องทำอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น จะต้องช่วยกันประคับประคองประเทศช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือและต้องแยกการเมืองและปัญหารายวันออกจากการเดินหน้าปฏิรูปประเทศและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพราะยิ่งคลื่นลมสงบมากเท่าใด เรายิ่งนำรัฐนาวาไทยปฏิรูปไปได้เร็วขึ้นเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองที่จะทำให้คลื่นลมสงบมากน้อยแค่ไหน ส่วน ป.ย.ป.มีหน้าที่ขับเคลื่อนปฏิรูปต่อไป ไม่ว่าจะมีคลื่นสูงลมแรงแค่ไหนก็ต้องนำประเทศเดินไปข้างหน้า จะไม่ยอมให้ประเทศถอยหลังหรือกลับไปสู่ปัญหาเก่าๆ แน่นอน

"อลงกรณ์" แจงปฏิรูปแก้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ-สังคม คืบหน้า เผย สปท.เตรียมพิจารณาโมเดลเศรษฐกิจใหม่วางอนาคตให้ประเทศ 26 มี.ค. 2560 14:33 26 มี.ค. 2560 16:10 ไทยรัฐ