วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เล็กกว่าไทย..ไฉนไปไกลกว่า

เล็กกว่าไทย..ไฉนไปไกลกว่า

โดย สะ-เล-เต
27 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีประชากรแค่ 17 ล้านคน มีพื้นที่น้อยนิดแค่เพียง 8% ของพื้นที่ประเทศไทย แต่สามารถผลิตสินค้าเกษตรส่งออกได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา...อะไรทำให้เขามาถึงขั้นนี้ได้ พอล เม้งเฟล อุปทูตเนเธอร์แลนด์ เฉลยให้ฟัง

“หลายสิบปีมาแล้ว คนดัตช์มองว่าการขายสินค้าเกษตรไม่ใช่แค่ต้องผลิตในประเทศอย่างเดียว และไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศเท่านั้น จึงมีการนำเข้าวัตถุดิบจากทุกแหล่งผลิตมาแปรรูปส่งออก ทำให้พวกเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างแข็งขันของทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน มุ่งเน้นงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ”

มีมหาวิทยาลัยวาเกรเนงเก้น สถาบันโดดเด่นติดอันดับโลกเรื่องการเกษตร เป็นศูนย์กลางวิจัย และถ่ายทอดให้เกษตรกร

เกษตรกรชาวดัตช์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพื่อลดค่าจ้างแรงงานมนุษย์อันแสนแพง ลดการใช้พลังงาน และใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกพืชในโรงเรือนที่เป็นกระจก เพื่อควบคุมได้ทั้งน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ แสง

เลยทำให้เนเธอร์แลนด์ กลายเป็นประเทศส่งออกไม้ดอก กระเปาะดอกไม้หรือหน่อพันธุ์มากที่สุดในโลก...ไม้ดอกมีส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งโลก ส่วนหน่อพันธุ์มากถึง 75% ยังไม่รวมพืชผัก 50% และมันฝรั่งอีก 60% ที่ตลาดโลกบริโภค ล้วนเป็นผลผลิตจากฝีมือเกษตรกรดัตช์

รัฐบาลเน้นสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสินค้าผ่านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีใช้กับบริษัทของชาวดัตช์ ออกกฎระเบียบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวก เอื้อต่อเกษตรกร

ล่าสุด ออกกลยุทธ์ปรับปรุงที่ดิน Greenport...รัฐเข้าไปสำรวจแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่เหมือนกัน เชื่อมโยงแต่ละหน่วยผลิตให้มาอยู่ใกล้กัน เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า หากไม่สามารถโยกย้ายให้มาอยู่ใกล้กันได้ จะใช้วิธีเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมให้ขนส่งสะดวกยิ่งขึ้น จนกลายเป็นจุดศูนย์กลางขนส่งสินค้าที่สำคัญถึง 6 แห่ง

บ้านเขาไปไกล เพราะทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างบูรณาการ หน่วยงานรัฐทำงานจริงจัง เกษตรกรรวมตัวกันเข้มแข็ง ใช้เทคโนโลยีทุ่นแรง ทุ่นเวลา เพิ่มผลผลิต...ส่วนบ้านเรา เห็นๆกันอยู่ เก่งขยันแค่จัดฉากขอปักป้าย และปลูกผักชีไว้โรยหน้า.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้