วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ห้องสมุดไทย

ห้องสมุดไทย

  • Share:

tla.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่ส่งเสริมความสามัคคีและเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสถาบันห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อให้เจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

เกี่ยวกับสมาคม แนะนำประวัติสมาคม ข้อบังคับสมาคม มาตรฐานห้องสมุด จรรยาบรรณบรรณารักษ์ ทำเนียบนามห้องสมุด รายชื่อห้องสมุดที่รอการยืนยัน รายชื่อที่ได้รับการยืนยันล่าสุด ค้นหาห้องสมุด และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู ข่าวสารและกิจกรรม ชมรม การจัดการองค์ความรู้ ค้นหาหนังสือ ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้