วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศรีสุวรรณ' จ่อยื่นผู้ตรวจฯ สอบ มทภ.2,3 ปมปล่อยสร้างบ่อน พูดไม่เหมาะสม

"ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบจริยธรรมแม่ทัพภาค 2 ปล่อยปละละเลยให้ก่อสร้างบ่อนกาสิโน บริเวณพื้นที่ทับซ้อน "ไทย-กัมพูชา" และสอบแม่ทัพภาค 3 เหตุพูดไม่เหมาะสม กรณีวิสามัญนักเคลื่อนไหวหนุ่มชาวลาหู่

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.60 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ในวันที่ 27 มี.ค. เวลา 10.00 น. จะไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อตรวจสอบจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.ท.วิชัย แซจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้มีการก่อสร้างบ่อนกาสิโนในพื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาด้วย ถือได้ว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเอื้อประโยชน์ ให้มีธุรกิจการพนันอบายมุขในพื้นที่ทับซ้อน เป็นการส่งเสริมให้คนไทยเล่นการพนัน นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบกรณีที่ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค 3 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการวิสามัญฆาตกรรม นายชัยภูมิ ป่าแส นักเคลื่อนไหวชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ที่ระบุว่า "ถ้าเป็นผมกดออโตไปแล้ว" คำพูดดังกล่าวเหมือนฟันธงชี้นำไปแล้วว่า การวิสามัญดังกล่าวกระทำโดยชอบ ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุด ไม่สมควรที่คนระดับผู้บังคับบัญชาจะพูดออกไป ถือเป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม และขัดต่อระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2551 เป็นความผิดทางวินัยทหารโดยชัดแจ้ง.

"ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบจริยธรรมแม่ทัพภาค 2 ปล่อยปละละเลยให้ก่อสร้างบ่อนกาสิโน บริเวณพื้นที่ทับซ้อน "ไทย-กัมพูชา" และสอบแม่ทัพภาค 3 เหตุพูดไม่เหมาะสม กรณีวิสามัญนักเคลื่อนไหวหนุ่มชาวลาหู่ 26 มี.ค. 2560 12:48 26 มี.ค. 2560 13:21 ไทยรัฐ