วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรบริการมาแรง

เกษตรบริการมาแรง

  • Share:

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้อาชีพของมนุษย์หายไปเยอะ ทว่าก็ทำให้อาชีพใหม่เกิดขึ้นมาแยะเช่นกัน แต่เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รัฐบาลของหลายประเทศที่ไหวตัวทันจึงสนับสนุนการศึกษาและฝึกฝนในนวัตกรรมโรบอต โดรน เซ็นเซอร์ พลังงานทดแทนรุ่นใหม่ ฯลฯ อย่างรีบเร่ง

มนุษย์รุ่นใหม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรม เรื่องจะลงไปในนาปลูกข้าว จับจอบ ขุดดิน ใช้ควายไถนา ใช้เคียวเกี่ยวข้าว มีน้อยมากแล้ว นอกจากคนรุ่นใหม่จะชินกับชีวิตที่สะดวกสบายแล้ว การทำเกษตรแปลงเล็กก็ยังมีต้นทุนการผลิตสูง ไม่สามารถจะแข่งขันด้านต้นทุนและราคาขายกับเกษตรกรรมแปลงใหญ่ได้

ผมไปกับท่านผู้ใหญ่ในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ไปบรรยายให้เกษตรกรและองค์กรส่วนท้องถิ่น หลายแห่งประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ทยอยกลับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งการลงทุนใน 2 ประเทศนี้โตแรงมากจนต้องดึงแรงงานกลับประเทศ ถ้าภาคเกษตรไทยแก้ไขปัญหาแรงงานไม่ได้ ในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า เราจะเกิดวิกฤติการเกษตรซึ่งเป็นฐานสำคัญของประเทศ วันนั้นหายนะมาเยือนแน่ครับ

“ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาการเกษตร” หรือ Innovative Agricultural Development Center (IADC) จึงถูกตั้งอย่างเร่งด่วน อนาคตอันใกล้ งานบริการที่ใหญ่กว่างานบริการการท่องเที่ยวคือ Agricultural Services Provider หรืองานด้าน “เกษตรบริการ” ตั้งแต่การเตรียมดิน ไถพรวน การปลูก การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ การหว่านปุ๋ยเม็ด การฉีดยากำจัดศัตรูพืช กำจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูปเพื่อส่งตลาด ฯลฯ งานพวกนี้ต้องใช้นักปฏิบัติการเกษตรชั้นสูงที่รวมตัวเป็นผู้บริหารจัดการแปลงเกษตรขนาดและประเภทต่างๆ

พ.ศ.2560 รัฐบาลจีนใส่งบประมาณลงไปใน 3 เกษตร (หมู่บ้าน เกษตร และเกษตรกร 3.1 ล้านล้านหยวน (15.5 ล้านล้านบาท) และลงทุนเพื่อเกษตรบริการด้านโดรน 7.03 พันล้านหยวน (3.5 หมื่นล้านบาท) โรงงานจีนได้รับทุนให้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อจะบุกตลาดเกษตรบริการโลก ทำให้ต่อไปนี้ เกษตรกรในจีน แอฟริกา อเมริกาใต้ และหลายประเทศในเอเชียจะหันมาใช้เกษตรบริการของจีนกันมากขึ้น

Innovative Agricultural Development Center (IADC) ของไทยซึ่งทำงานใกล้ชิดกับบริษัทจีนได้รับการติดต่อให้เป็นผู้ผลิตนักปฏิบัติการเกษตรชั้นสูง (นักบินโดรน) ให้จีนและประเทศที่จีนไปลงทุน ซึ่งปีที่แล้ว จีนขาดแคลนนักปฏิบัติการเกษตรชั้นสูงประเภทนี้มากถึง 300,000 ตำแหน่ง

ความต้องการนักปฏิบัติการเกษตรชั้นสูง (นักบินโดรน) ทั่วโลกมีมากกว่านี้หลายเท่า เม็ดเงินที่รัฐบาลจีนทุ่มลงไปในนวัตกรรมทำให้มีการผลิตเครื่องมือทันสมัยออกมาจำนวนมาก แต่บุคลากรที่มีทักษะทั้งทางด้านเกษตรและการใช้เครื่องมือสมัยใหม่มีไม่เพียงพอ

ในประเทศไทย เดี๋ยวนี้ก็มีการตั้งบริษัทให้บริการโดรนพ่นยาน้ำ หรือปุ๋ยเม็ดให้แก่พืชกันหลายบริษัท ราคาเฉลี่ย 200-300 บาทต่อไร่ แล้วแต่ว่าจะพ่นไม้ประเภทใด โดรนเข้าแก้ไขปัญหาแรงงานไม่พอ หรือแรงงานมนุษย์ที่รับงานพ่น งานหว่านไปแล้ว นำปุ๋ยหรือยาไปเททิ้งหรือขายต่อ คาดกันว่า การศึกษาวิจัยพบว่า ไทยต้องการนักบินโดรนเพื่อให้บริการคลุมพื้นที่เกษตรทั้งประเทศประมาณ 20,000 คน ถ้ารวมทั้งที่หลายประเทศติดต่อว่าจ้างนักบินโดรนไทยไปทำงานเกษตรในประเทศของตน ตัวเลขก็จะสูงกว่านี้

เราเคยส่งแรงงานไทยไปทำงานก่อสร้างทั่วโลก แม่บ้าน พนักงานนวดและสปา พ่อครัว ฯลฯ ก็ส่งกันไปเป็นเรือนแสนต่อปี ชื่อเสียงด้านการเกษตรของไทยทำคนทั้งโลกอยากจ้างนักปฏิบัติการเกษตรชั้นสูง (นักบินโดรน) ของไทย เราจึงต้องเร่งผลิตบุคลากรเหล่านี้อย่างมีคุณภาพและควรจะให้สื่อสารภาษาอังกฤษ จีน บาฮาซา สเปน ฯลฯ ได้ด้วย

หลายประเทศอยากทำเกษตร แต่ไม่มีบุคลากร จึงต้องการจ้างทีมจากไทยไปบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเกษตรแปลงใหญ่ นี่ก็เป็นอีกโอกาสที่เกษตรกรไทยจะฟอร์มทีมกันไปหาเม็ดเงินในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย ลูกหลานเกษตรกรไทยที่ไม่ถนัดแบกจอบจับเสียม ก็จะมีรายได้จากเรือกสวนไร่นาของพ่อแม่ด้วยการใช้บริการของ Agricultural Services Provider (ASP)

ผมบ้าค้นข้อมูลเกษตรบริการทั่วโลกจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลมารับใช้สังคมไทยทั้งในสื่อหนังสือพิมพ์ แต่ที่นำมาลงอัพเดตกันแทบทุกวัน ก็คือในไลน์ออฟฟิเชียล ID : @LGJ0596P และ @YHZ7387A ใครสนใจจะอ่านก็เชิญแอดเข้ามาได้ครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้