วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช. ปักหมุดประชารัฐภาคอีสาน ประเดิมบุรีรัมย์ พัฒนา ศก.ฐานราก

พช.ปลื้มผลักดันบริษัทประชารัฐฯ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ที่บุรีรัมย์ กำชับทุกจังหวัดแสดงฝีมือโชว์ ปชช. แนะเคล็ดลับความสำเร็จต้องมีแผนธุรกิจ-การตลาด-การผลิต ชี้ไม่มีสูตรสำเร็จบริหารงาน ต้องลงมือช่วยชาวบ้านอย่างจริงจัง

เมื่อ 26 มี.ค.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2, 13 และ 14 พร้อมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และคณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของพื้นที่ 12 จังหวัด (เขตตรวจราชการ พช.ที่ 2, 13 และ 14) พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานจากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 154 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากบริษัทประชารัฐฯ 12 จังหวัด ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โดย นายอภิชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด จำกัด ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จทำได้เกินมาตรฐาน โดยได้เน้นย้ำว่า สิ่งที่ทำอยู่นี้ไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ทุกจังหวัดจะต้องแสดงฝีมือ เพราะประชาชนทั่วไปจะเริ่มเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ดังนั้นผู้บริหารของบริษัท ประชารัฐฯ ของแต่ละจังหวัดจะต้องลงมือช่วยชาวบ้านอย่างจริงจัง โดยเฉพาะแผนธุรกิจ การตลาด การผลิต และกำลังคน ถ้าทำครบถ้วนจะเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จ และต้องกำกับด้วย ROAD MAP เพราะชาวบ้านมีความคาดหวังเมื่อเขามีส่วนร่วม

"อยากเห็นภาพการเชื่อมโยงกับภาคีต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้าง ทั้งนี้ทุกจังหวัดจะต้องช่วยกันสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือขยายในวงกว้าง ชุมชนต้องลงมือทำ เอกชนต้องร่วมขับเคลื่อน ภาครัฐร่วมสนับสนุน จึงจะเห็นภาพความสำเร็จอย่างแท้จริงได้" นายอภิชาติ กล่าว

นอกจากนี้ นายอภิชาติ ยังได้ฝากให้บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (จำกัด) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดพื้นที่ให้จำหน่ายในงาน OTOP คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ค.60 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ด้าน นายฐาปน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าทุกจังหวัดจะทำงานได้สำเร็จ เพราะเห็นจากการที่ลงรายละเอียด และเน้นย้ำว่าอยากเห็นภาพความเชื่อมโยงเช่นเดียวกับที่อธิบดี พช.กล่าวไว้ในเบื้องต้น ซึ่งบริษัท ประชารัฐฯ ถือว่าเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน เมื่อมีความพร้อม ก็แบ่งปัน สร้างโอกาส สร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้.

พช.ปลื้มผลักดันบริษัทประชารัฐฯ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ที่บุรีรัมย์ กำชับทุกจังหวัดแสดงฝีมือโชว์ ปชช. แนะเคล็ดลับความสำเร็จต้องมีแผนธุรกิจ-การตลาด-การผลิต ชี้ไม่มีสูตรสำเร็จบริหารงาน ต้องลงมือช่วยชาวบ้านอย่างจริงจัง 26 มี.ค. 2560 10:00 26 มี.ค. 2560 10:30 ไทยรัฐ