วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตรวจสอบใหม่

ตรวจสอบใหม่

โดย เพลิงพยัคฆ์
27 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

จากที่มีคนร้องเรื่อง ร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ไม่โปร่งใส พบความผิดปกติในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่สูงเกินจริง ส่งผลให้สหกรณ์ขาดทุนและมีสมาชิกลาออก เนื่องจากได้เงินปันผลน้อยผิดปกติ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่งรัดลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียด พบว่า ร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ เพื่อจัดหาที่ดินใหม่ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิก

สร้างอาคารการค้าให้เป็นธุรกิจครบวงจร

รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในวงเงินงบประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน 57 ล้านบาท เพื่อสร้างร้านค้า อาคารประกอบตกแต่ง 93 ล้านบาท ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการระดมทุน โดยให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มจากเดิมให้สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 หุ้น 5,000 บาท ให้ถือหุ้นไม่เกิน 1,000 หุ้น 100,000 บาท

เพื่อใช้พัฒนาสหกรณ์แห่งใหม่

การตรวจสอบพบว่า ผู้มีส่วนทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ดำเนินการทุจริตแก้ไขตัวเลขจำนวนสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี ได้แจ้งความดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่งและอาญา

ในความผิดคดีอาญาอัยการได้สั่งให้เจ้าพนักงานสอบสวน หาข้อมูลเพิ่มครั้งที่ 1 เนื่องจากสันนิษฐานว่า อาจมีผู้ร่วมกระบวนการในการทุจริต

ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกันตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี พบว่า มีสินค้าขาดบัญชีไป ตามที่เสนอข่าวสมาชิกลาออก เกิดจากการเปลี่ยนที่ทำงาน ย้ายถิ่นฐานที่อยู่ที่ทำมาหากิน สมาชิกที่ได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยจะยื่นลาออกกัน

ไม่เกี่ยวเงินปันผลน้อย

สหกรณ์จังหวัดตราด บอกว่า เร่งทำยอดขายให้เพิ่มขึ้น วางแผนทำการตลาดจากการหาสมาชิกสหกรณ์และร้านค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ผ่านเครือข่ายขบวนการและกลุ่มอาชีพ

จะควบคุม และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ถุงพลาสติกใส่สินค้า

ควบคู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหาร การบริหารงานบุคคล

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้ามาวางระบบการบัญชี-การเงิน

ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินสหกรณ์ ใหม่.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้