วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุฬาฯครบ 100 ปีวันนี้ มอบของขวัญให้คนไทย

โดย ซูม

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560) จะมีงาน “จุฬาฯ 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ” เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ

ทุกๆปีที่ผ่านมา การจัดงานวันประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มักเป็นไปในรูปแบบของงานเฉลิมฉลอง มีความสนุกสนานบันเทิง และถือเป็นงานคืนสู่เหย้าของชาวจุฬาฯไปด้วยในตัว

แต่สำหรับปีนี้เนื่องในโอกาสที่คนไทยทั้งประเทศยังอยู่ในภาวะแห่งความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ชาวจุฬาฯจึงได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดงานอย่างเรียบง่าย และสร้างสรรค์ มุ่งเน้นในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ไปพร้อมๆกับประชาชนชาวไทย

โดยในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช และ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และเสด็จฯทรงบาตรหน้าหอประชุมจุฬาฯ

เวลา 09.00 น. ทรงร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และเวลา 09.30 น. มีพระราชปฏิสันถารกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มาร่วมงานสถาปนาจุฬาฯ ครบรอบ 100 ปี ณ โถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์

จากนั้นเวลา 10.00 น. เสด็จฯทรงเปิด อุทยานจุฬาฯ 100 ปี ซึ่งเปรียบประหนึ่งของขวัญชิ้นสำคัญที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมอบให้เป็นปอดแห่งใหม่ของชาวเมืองหลวง นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

สำหรับ อุทยานจุฬาฯ 100 ปี แห่งนี้ จะมีเนื้อที่กว่า 28 ไร่ ในบริเวณถนนบรรทัดทองยาวไปจนถึงบริเวณสนามกีฬาจุฬาฯ (สนามจุ๊ป) ที่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป มิใช่จำกัดเฉพาะสำหรับนิสิตหรือบุคลากรของจุฬาฯเท่านั้น

พื้นที่จะแบ่งออกเป็นลู่วิ่ง ลู่จักรยาน เพื่อการออกกำลังกายส่วนหนึ่ง และจะเป็นพื้นที่สวนที่จะออกแบบให้เป็น “ป่าในเมือง” (Urban Forestry) อีกส่วนหนึ่ง

ภายในตัวอุทยานจุฬาฯ 100 ปี จะมีอาคารนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำเสนอโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ซึ่ง ส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการรับสนองพระราชดำริหลายๆ โครงการด้วยกัน

นอกจากอุทยานจุฬาฯ 100 ปีแล้ว ณ บริเวณนี้ยังมี “ถนนจุฬาฯ 100 ปี” ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ทั้งซอย แล้วขยายออกเป็นถนนกว้าง 30 เมตรเพื่อใช้ในการสัญจรของรถยนต์ที่เอื้อต่อการเดินเท้าและจักรยานเพื่อเพิ่มเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม1 กับพระราม 4 ขึ้นอีกเส้นทางหนึ่ง

สำหรับงานในภาคค่ำซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จนถึง 20.30 น. ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯนั้น ก็จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายเช่นกัน โดยจะเน้นความรักความสามัคคีของจุฬาฯ และความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9

คณะกรรมการจัดงานได้เชิญชวนให้นิสิตเก่าที่จะไปร่วมงานสวมชุดสุภาพสีดำเป็นหลัก เพื่อร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ภายหลังการนำเสนอสื่อผสมที่จะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบลงแล้ว

ในการแถลงข่าวของ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีฯ, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานจัดงานฯ แจ้งว่า ได้มีการจำหน่ายบัตรไปแล้วกว่า 15,000 ใบ และตั้งเป้าจะจำหน่ายให้ได้ถึง 30,000 ใบ โดยจะจำหน่ายที่หน้างานในวันนี้ด้วย ในราคา 200 บาท ทั้งนี้นิสิตเก่าที่ซื้อบัตรจะได้รับเข็ม “พระเกี้ยว 100 ปีจุฬาฯ” เป็นที่ระลึก 1 เข็ม ต่อ 1 บัตร อย่างทัดเทียมกัน

ท่านผู้อ่านที่เป็นคนช่างสังเกตคงอดมิได้ที่จะตั้งคำถามว่า เหตุใดในช่วงต้นของคอลัมน์วันนี้จึงใช้คำว่า “ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มิได้ใช้คำว่า “สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ดังที่เคยได้ยินในปีก่อนๆ

เหตุที่จุฬาฯ ใช้คำว่า “ประดิษฐาน” แทนคำว่า “สถาปนา” นั้น เป็นเพราะได้มีการใช้คำนี้มาตั้งแต่เมื่อ 100 ปีที่แล้ว โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 เมษายน 2460 เล่ม 3 หน้า 20 สรุปใจความได้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริขยายโรงเรียนข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็กที่ ร.5 ทรงตั้งขึ้น เพื่อสอนผู้ที่จะเข้ารับราชการ ให้เป็นสถาบันการศึกษาสูงขึ้นและเล่าเรียนในวิชาที่กว้างขวางกว่าการเป็นราชการ ดังคำประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวตอนหนึ่งว่า

“บัดนี้ทรงพระราชดำริห์เห็นสมควรขยายการศึกษาในโรงเรียนนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น ผู้ใดที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาชั้นสูงก็ให้เข้าเล่าเรียนในโรงเรียนนี้ได้ทั่วกัน เหตุฉะนั้นควร ประดิษฐาน ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมแก่ความต้องการแห่งสมัย”

จึงเป็นที่มาของคำว่า “ประดิษฐาน” แทนคำว่า “สถาปนา” ที่ใช้กันทั่วๆไปในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยประการฉะนี้แล

ในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ขอเชิญนิสิตเก่าทั้งหลายไปร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ และอย่าลืมไปให้ถึง 30,000 คน ดังที่คณะกรรมการจัดงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยล่ะ.

“ซูม”

25 มี.ค. 2560 14:16 25 มี.ค. 2560 14:17 ไทยรัฐ