วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


“แคท” เชื่อมโลกด้วยเคเบิลใต้น้ำ

ในยุคดิจิทัล เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไร อยู่ที่ไหน สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา มักจะเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ เพราะอินเตอร์เน็ตเป็นทุกสิ่ง Internet of Things : IOT มีประโยชน์มากมายหลายด้าน

แต่ก่อนที่จะใช้อินเตอร์เน็ต จะต้องมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน และรองรับปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนั้น

โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ในฐานะรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมของประเทศไทย ที่ต้องลงทุนขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ เพื่อรองรับความ ต้องการใช้ในประเทศ และเพื่อความมั่นคงของระบบโทรคมนาคมของประเทศด้วย

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท กล่าวว่า ในแต่ละปี แคทจะต้องลงทุนบำรุงรักษาโครงข่ายเบิลใยแก้วใต้น้ำหลายพันล้านบาท ขณะเดียวกันก็ต้องมองหาช่องทางการลงทุนขยายเส้นทางเคเบิลใยแก้วเพิ่มเติมด้วย ซึ่งต้องร่วมลงทุนกับนานาประเทศ

ปัจจุบันแคทมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำระหว่างประเทศหลายเส้นทาง อาทิ Asia Pacific Gateway : APG ที่เชื่อมต่อตรงจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง เส้นทาง Asia America Gateway : AAG เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของอเมริกา โดยมีจุดขึ้นบกที่ประเทศ มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย, บรูไน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, เกาะกวม, รัฐฮาวายและรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของอเมริกา

เส้นทาง Southeast Asia-Middle East-Western Europe 4 : SEA-ME-WE 4 หรือ SMW4 เชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 14 ประเทศ เส้นทาง (Thailand Indonesia Singapore : TIS) เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น

“การลงทุนเพื่อสร้างและขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำของแคท นอกจากจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมแบนด์วิดท์หรือความจุขนาดใหญ่ของอินเตอร์เน็ต ไว้รองรับคอนเทนต์ระดับโลกที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นทุกวันด้วย อย่างมีเสถียรภาพ และมั่นคงในระบบโทรคมนาคมของประเทศไทยด้วย”.

หนุ่มดิจิตอล
cybernet@thairath.co.th

25 มี.ค. 2560 12:39 25 มี.ค. 2560 12:42 ไทยรัฐ