วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 26/03/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้งรวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงพี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใด ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์จาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ขอครูสอนเกษตรเก่งๆ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯส่งครูที่สอนวิชาเกษตรกรรมเก่งๆมาสอนพวกเรา เด็กๆจะได้เก่งๆ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.เสาวนีย์ กรองแก้ว

ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ไม่มีเงินเรียนพิเศษ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้ครูทุกคนที่สอนวิชาหลัก สอนในห้องเรียนอย่างเต็มที่ เพราะนักเรียนชนบทไม่มีเงินเรียนพิเศษครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายนิพนธ์ สำแดงเดช

ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี 71120

25 มี.ค. 2560 10:55 25 มี.ค. 2560 10:55 ไทยรัฐ