วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟผ.จัดกิจกรรม 'เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่'

กฟผ.จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" สร้างการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของไทยและภาคใต้ ให้กับคณะครูในอำเภอเหนือคลอง พร้อมต้อนรับคณะครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าศึกษาดูงาน...

วันที่ 24 มี.ค. นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน การเดินหน้าของ กฟผ.กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยมีนายเพียร บุญเรือง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอเหนือคลอง พร้อมคณะคณาจารย์รวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ในช่วงเช้าคณะฯ ร่วมรับฟังการบรรยายโดย นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ.กระบี่ ก่อนที่ภาคบ่าย เข้าศึกษาดูงานท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือน้ำมัน รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือ การขนถ่ายนำ้มัน พร้อมขอบคุณ กฟผ. ที่เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

ขณะที่ นายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และทีมงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเข้าศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน เข้าชมหอหล่อเย็นและห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 เพื่อให้คณะอาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบต่อไป

ด้านนายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้นำเข้าศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ โดยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน.

กฟผ.จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" สร้างการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของไทยและภาคใต้ ให้กับคณะครูในอำเภอเหนือคลอง พร้อมต้อนรับคณะครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าศึกษาดูงาน... 24 มี.ค. 2560 20:22 24 มี.ค. 2560 20:48 ไทยรัฐ