วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ แจงเก็บภาษีที่ดิน ลดเหลื่อมล้ำถือครอง หนุนสวัสดิการรัฐดีขึ้น

นายกฯ แจงออก ก.ม.ภาษีที่ดิน สร้างความเสมอภาค เท่าเทียมการถือครอง วอนเจ้าของที่ดินเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปัน ให้เช่าสร้างโอกาสให้คนไทย...

เมื่อเวลา 20.15 น.วันที่ 24 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตอนหนึ่งว่า เรื่องร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ ครม.เห็นชอบในหลักการ เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในการถือครองที่ดิน และเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ เต็มประสิทธิภาพ โดยมอบนโยบายการจัดเก็บภาษีมันต้องสร้างความเป็นธรรมสร้างความเท่าเทียม ไม่เป็นภาระกับประชาชนส่วนใหญ่ หรือประชาชนผู้มีรายได้น้อยของประเทศ และต้องได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ เช่น ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน หรือมีสวัสดิการที่ดีขึ้น เพราะรัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะลงทุนในอนาคตได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินอยากจะให้ช่วยกันเสียสละ มองเห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาล วันนี้เสียภาษี อาจจะเสียมากขึ้น วันหน้าราคาที่ดินก็สูงขึ้นเอง แล้วบางอย่างได้เผื่อแผ่แบ่งปัน ให้ประชาชนได้เช่าได้มากขึ้น แต่คนมาเช่าที่ต้องรักษากติกา เมื่อเจ้าของที่เขาจะใช้ที่ก็ต้องคืนให้เขา เพราะเราเช่าเขามา เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีปัญหามาตลอด ในการสร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทย เราต้องการให้มีที่ดินเป็นของตนเองทุกคนด้วย.

นายกฯ แจงออก ก.ม.ภาษีที่ดิน สร้างความเสมอภาค เท่าเทียมการถือครอง วอนเจ้าของที่ดินเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปัน ให้เช่าสร้างโอกาสให้คนไทย... 24 มี.ค. 2560 19:19 24 มี.ค. 2560 20:33 ไทยรัฐ