วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.ขายทอดตลาดทอง เครื่องประดับรับสงกรานต์ วันแรกยอดทะลุ 4 ล้าน

เครดิตภาพ: ปปง.

สำนักงาน ปปง.เปิดขายทรัพย์สินคดีสิ้นสุดประเภทเครื่องประดับ ทองคำวันแรก รวม 56 รายการ ยอดทะลุ 4 ล้านบาท

วันที่ 24 มี.ค.60 พ.ต.ท.หญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า จากการที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2560 ประเภททองรูปพรรณ และเครื่องประดับ จำนวน 70 รายการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. นั้น สำนักงาน ปปง.สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ จำนวน 56 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,027,300 บาท โดยรายการที่น่าสนใจ เช่น 1.สร้อยข้อมือทอง ลายบิดแบน น้ำหนักประมาณ 7 บาท จบการประมูลที่ 172,000 บาท 2.สร้อยข้อมือทอง ลายบิดแบน น้ำหนักประมาณ 10 บาท จบการประมูลที่ 205,300 บาท 3.สร้อยคอทอง ลายบิดแบน น้ำหนักประมาณ 10 บาท จบการประมูลที่ 192,500 บาท 4.สร้อยคอทอง ลายหวายผ่าซีก น้ำหนักประมาณ 6 บาท จบการประมูลที่ 119,100 บาท 5.สร้อยคอทอง ลายข้อพร้อมจี้ลายดอกไม้ น้ำหนักประมาณ 8 บาท จบการประมูลที่ 157,400 บาท 6.สร้อยคอทอง ลายข้าวโพดจี้หัวใจ น้ำหนักประมาณ 7 บาท จบการประมูลที่ 140,100 บาท 7.สร้อยข้อมือทอง ลายบิดตัน น้ำหนักประมาณ 10 บาท จบการประมูลที่ 200,500 บาท 8.สร้อยข้อมือทอง อักษรชื่อ “laa&sed” น้ำหนักประมาณ 9 บาท จบการประมูลที่ 169,600 บาท

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ.

สำนักงาน ปปง.เปิดขายทรัพย์สินคดีสิ้นสุดประเภทเครื่องประดับ ทองคำวันแรก รวม 56 รายการ ยอดทะลุ 4 ล้านบาท 24 มี.ค. 2560 19:06 24 มี.ค. 2560 19:37 ไทยรัฐ