วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อภิรดี' ถก กก.ร่วมค้าชายแดนไทย-เมียนมา เห็นชอบตรวจสอบสินค้าจุดเดียว

"อภิรดี" ถกคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ดันการค้า-ลงทุน ตั้งเป้าปี 60 มีมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เห็นชอบตรวจสอบสินค้าในจุดเดียว นำร่องด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด และท่าขี้เหล็ก-แม่สาย...


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดตาก ว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนของภาครัฐ เอกชน ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้า การลงทุน โดยคาดว่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในปี 60 จะมีมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้ง single stop inspection (SSI) หรือการตรวจสอบสินค้าในจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มมูลค่าการค้า ซึ่งคาดจะเริ่มดำเนินการปลายปี 60 นำร่องที่ด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด และด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก-แม่สาย ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยจะจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์แก่เมียนมา เพื่อพัฒนาระบบออนไลน์ สำหรับการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) ในด่านชายแดนของเมียนมา

“ที่ประชุมยังได้สนับสนุนให้ใช้เงินบาทและเงินจ๊าดทำการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการ ถัดจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เงินยูโร และดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อลดต้นทุนเงินตรา เบื้องต้น เมียนมาแจ้งว่าธนาคารกลางของทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ระหว่างการเจรจาทำข้อตกลงในกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นร่วมกันให้ผลักดันโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEN-D) ของทั้ง 2 ประเทศด้วย”

สำหรับในปี 60 กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 1.8 ล้านล้านบาท โดยไทย-เมียนมา ในปี 59 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าชายแดน 187,000 ล้านบาท เป็นการส่งออกมูลค่า 109,000 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำตาลทราย เป็นต้น ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 78,600 ล้านบาท สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ เป็นต้น โดยมีด่านแม่สอดเป็นประตูการค้าที่สำคัญ และในปี 56 มีมูลค่าการค้าสูงถึง 80,600 ล้านบาท.

"อภิรดี" ถกคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ดันการค้า-ลงทุน ตั้งเป้าปี 60 มีมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เห็นชอบตรวจสอบสินค้าในจุดเดียว นำร่องด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด และท่าขี้เหล็ก-แม่สาย... 24 มี.ค. 2560 17:18 24 มี.ค. 2560 17:54 ไทยรัฐ