วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อภิรดี' ถก กก.ร่วมค้าชายแดนไทย-เมียนมา เห็นชอบตรวจสอบสินค้าจุดเดียว

"อภิรดี" ถกคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ดันการค้า-ลงทุน ตั้งเป้าปี 60 มีมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เห็นชอบตรวจสอบสินค้าในจุดเดียว นำร่องด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด และท่าขี้เหล็ก-แม่สาย...


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดตาก ว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนของภาครัฐ เอกชน ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคทางการค้า การลงทุน โดยคาดว่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในปี 60 จะมีมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะผลักดันให้ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้ง single stop inspection (SSI) หรือการตรวจสอบสินค้าในจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มมูลค่าการค้า ซึ่งคาดจะเริ่มดำเนินการปลายปี 60 นำร่องที่ด่านชายแดนเมียวดี-แม่สอด และด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก-แม่สาย ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยจะจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์แก่เมียนมา เพื่อพัฒนาระบบออนไลน์ สำหรับการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) ในด่านชายแดนของเมียนมา

“ที่ประชุมยังได้สนับสนุนให้ใช้เงินบาทและเงินจ๊าดทำการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการ ถัดจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เงินยูโร และดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อลดต้นทุนเงินตรา เบื้องต้น เมียนมาแจ้งว่าธนาคารกลางของทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ระหว่างการเจรจาทำข้อตกลงในกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นร่วมกันให้ผลักดันโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEN-D) ของทั้ง 2 ประเทศด้วย”

สำหรับในปี 60 กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 1.8 ล้านล้านบาท โดยไทย-เมียนมา ในปี 59 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้าชายแดน 187,000 ล้านบาท เป็นการส่งออกมูลค่า 109,000 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำตาลทราย เป็นต้น ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 78,600 ล้านบาท สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ เป็นต้น โดยมีด่านแม่สอดเป็นประตูการค้าที่สำคัญ และในปี 56 มีมูลค่าการค้าสูงถึง 80,600 ล้านบาท.