วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
IICF 2017 ชวนชม ชวนช็อป งานหัตถศิลป์จากชุมชนทั่วไทย

IICF 2017 ชวนชม ชวนช็อป งานหัตถศิลป์จากชุมชนทั่วไทย

  • Share:

SACICT ขนทัพงานศิลป์กว่า 350 ร้านค้า สัมผัสแรงบันดาลใจกับผู้รังสรรค์งานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการประกวด Innovative Craft Award 2017 และร่วมเชิดชูผู้สืบสานงานฝีมือกับทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 2560 ต่อยอดขับเคลื่อนงานศิลป์ตอบโจทย์ตลาดยุค ไทยแลนด์ 4.0

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 (International Innovative Craft Fair 2017) IICF 2017 เป็นงานที่รวมพลคนรักงานนวัตศิลป์ จับไอเดียคนรุ่นใหม่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ โดยในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการจัดงานในหัวข้อ “Today Life’s Crafts” มุ่งเน้นให้สังคมเห็นถึงศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย พร้อมจัดกิจกรรมหลายส่วนที่ร่วมตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบถ้วน

ตั้งแต่การเอาใจกลุ่มคนรักงานศิลป์ ซึ่งบรรยากาศจะชวนให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมคิด ร่วมชมผลงาน ร่วมลงมือทำงานประดิษฐ์กว่า 8 งานฝีมือ เป็นอีกหนึ่งงานดีๆ ที่ SACICT มุ่งจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มีใจรักงานศิลป์ที่เข้าชมงาน พร้อมกันนี้ ก็ยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมของไทย ได้มีโอกาสเชื่อมโยงทางการตลาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดีย เจรจาธุรกิจต่อยอดงานฝีมือกัน แสดงให้เห็นว่า นอกจากจะเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสุขทางใจแล้ว ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นฐานแก่กลุ่มสมาชิกงานศิลปหัตถกรรมได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยสร้างกำลังใจให้เกิดการสืบสาน ต่อยอดผลงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสำคัญในปีนี้ คือ การมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน Innovative Craft Award 2017 (การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6) ในหัวข้อ “Communi-Craft" หรือ ชุมชนบันดาลใจ ที่เป็นการใช้ทักษะงานออกแบบผสานเข้ากับงานฝีมือจากชุมชนฯ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทอุดมศึกษา จาก 9 กลุ่มงานวัสดุ ประกอบด้วย เครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ/ผ้า เครื่องรัก เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน และอื่นๆ

“ในปีนี้ SACICT ได้จัดนิทรรศการพิเศษขึ้นคือ “ต้นกล้าความคิดจากพ่อสู่ลูก” เพื่อน้อมรำลึกและแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านงานศิลป์และงานช่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทย ตลอดจนนิทรรศการขององค์กรพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ นิทรรศการแนวโน้มงานหัตถกรรมปี 2561 ในฝั่งของแต่งบ้านที่ต้องมาอัพเดต SACICT Craft Trend Gallery 2018 ซึ่งมาจากการระดมแนวความคิด และสังเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในหลายวงการ”

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม "เชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2560 ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในการคัดสรร “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” จากทั่วประเทศที่สืบสานงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม โดยในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดสรรทั้งหมด 11 ท่าน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานหัตถกรรม จากการเป็นลูกหลาน หรือผู้ซึ่งรักษาองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดผลงานจากบรรพบุรุษให้คงอยู่

สำหรับ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2560 ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ ไชยนิล เครื่องปั้นดินมอญ นายสรพล ถีรวงษ์ งานปักพัสตราภรณ์โบราณ น.ส.หัสยา ปรีชารัตน์ เครื่องเบญจรงค์ นายไวโรจน์ วานิ ว่าวเบอร์อามัส : ว่าวในวัฒนธรรมมลายู นายบุญชัย แก่บ้าน เครื่องประดับโบราณ นายธวัชชัย ชูจิต แกะสลักหนังตะลุง นายเนติพงศ์ ไล่สาม หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ นายทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ หัตถกรรมของเล่นโบราณ นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ หัตถกรรมปูนปั้นสด นางสาวณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี หัตถกรรมจักสานป่านศรนารายณ์ และนายสรภัทร สาราพฤษ หัตถกรรมเครื่องถม โดยงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 (IICF 2017) เร่ิมตั้งแต่วันนี้ – 26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้