วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งกำจัดผักตบชวา วัชพืชในทะเลน้อย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 มี.ค. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผักตบชวา ต้นกง และวัชพืชต่างๆไหลมารวมกันอยู่หนาแน่นบริเวณริมทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 228,697 ตัน ทำให้ประชาชนไม่สามารถนำเรือออกสู่ทะเลเพื่อประกอบอาชีพได้ รวมทั้งบดบังภูมิทัศน์ของทะเลน้อย

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดงาน “เทศกาลล่องเรือ แลนก ทะเลน้อย” ประจำปี 2560 ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม จากการที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน พร้อมประชาชน ได้ดำเนินการกำชัดผักตบชวา วัชพืช ในบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมนั้น ขณะนี้สามารถดำเนินการจัดเก็บได้แล้ว 132,100 ตัน จากปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าว 228,697 ตัน

“อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ทะเลน้อยยังมีผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 96,597 ตัน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 212 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 570 ไร่ จากนี้ไปกรมโยธาธิการ โครงการชลประทานพัทลุง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 พัทลุง กองพันทหารช่างที่ 402 สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง อบจ.พัทลุง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลพนางตุง และประชาชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ขณะนี้หน่วยงานดังกล่าวนี้ ได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว” นายวันชัยกล่าวในที่สุด.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผักตบชวา ต้นกง และวัชพืชต่างๆไหลมารวมกันอยู่หนาแน่นบริเวณริมทะเลน้อย ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 24 มี.ค. 2560 07:49 24 มี.ค. 2560 07:49 ไทยรัฐ