วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สรรหาบิ๊ก สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ

สรรหาบิ๊ก สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2560 ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งที่ให้เพิ่มเลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคุรุสภา จากเดิมที่เป็นเพียงเลขานุการ เท่านั้น นอกจากนี้ในคำสั่งยังระบุว่าในกรณีที่เห็นสมควร รมว.ศธ.อาจให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ สกสค.แล้วแต่กรณี ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ รมว.ศธ.กำหนด ซึ่งขณะนี้ รมว.ศธ.ได้เห็นชอบให้สรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าวว่า ระหว่างนี้ นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ.ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาอยู่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้