วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.จัดโซนเสี่ยงภัย-ตั้งศูนย์พยากรณ์รับภัยแล้ง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.วางแผนรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ โดยปีนี้ ภัยแล้งจะส่งผลกระทบถึงจังหวัดภาคกลางด้วย วางแผนเอาไว้ 4 ด้าน คือ 1.ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ อาทิ การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่แล้งซ้ำซาก ขุดคลอง ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำซ่อมแซม ตรวจสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้น้ำ 2.ด้านการเตรียมความพร้อม โดยจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เตรียมพร้อมด้านการพยากรณ์สถานการณ์และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำให้สามารถปฏิบัติการได้ทันที 3.ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน มุ่งช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสู่แหล่งเก็บกักเพื่อเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำชุมชน และ 4.แผนงานด้านการฟื้นฟู โดยดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโทรมาตร CCTV และระบบเตือนภัยล่วงหน้า

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ส่วนแผนงานสำหรับแหล่งน้ำบาดาล เตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 94 ชุด ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาล 43 ชุด ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบ 43 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 17 ชุด รถบรรทุกน้ำ 84 คัน จุดจ่ายน้ำถาวร 103 แห่ง เป็นต้น.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.วางแผนรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ โดยปีนี้ ภัยแล้งจะส่งผลกระทบถึงจังหวัดภาคกลางด้วย วางแผนเอาไว้ 4 ด้าน... 24 มี.ค. 2560 04:49 24 มี.ค. 2560 04:49 ไทยรัฐ