วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บี้บุคลากรท่องเที่ยวฟิตภาษา ยกระดับฝีมือบุกอาเซียนก่อนถูกเบียดตกเวที

บี้บุคลากรท่องเที่ยวฟิตภาษา ยกระดับฝีมือบุกอาเซียนก่อนถูกเบียดตกเวที

  • Share:

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ไทยควรเร่งพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษาและสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสเดินทางไป ทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน หลังจากที่ไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MutualRecognition Arrangement on TourismProfessionals) หรือ MRA on TP ทำให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขาที่พักและการเดินทาง 32 ตำแหน่งงานสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกได้ทุกประเทศ

อย่างไรก็ตาม บุคลากรเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่อาเซียนกำหนด แต่ปัจจุบันคนไทยยังมีจุดอ่อนด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ หากบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน ซึ่ง MRA on TP จะช่วยสร้างโอกาสในการเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รวมทั้งยังสามารถยื่นขอรับการประเมินและรับรองจากคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว และเมื่อได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนแล้ว ชื่อของบุคคลนั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นสื่อกลางให้นายจ้างและแรงงานใน 10 ประเทศอาเซียนได้พบกัน (Job Matching Platform) เพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานต่อไป

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งข้อมูลผู้ทำงานให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีชื่อในทะเบียนถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการรับรองแล้ว และเป็นที่ยอมรับในอาเซียนว่าเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้