วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านแม่สะเรียง เฮ! ผวจ.อนุมัติใช้ไม้สักสร้างพิพิธภัณฑ์

ผวจ.แม่ฮ่องสอน ถกร่วมผู้เกี่ยวข้อง ฟังความเห็นแม่สะเรียง ปรับสร้างพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง หลังไฟไหม้ ด้วยไม้สักแทนไม้ฝาเฌอร่า แต่ยังยึดโครงสร้างเป็นเหล็ก เพื่อความแข็งแรง ...

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.สมเจตน์ต๊ะ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผวจ.ฝ่ายทหาร (กอ.รมน.) ร่วมรับฟังความเห็นจากประชาชนชาวแม่สะเรียง และพิจารณารูปแบบโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง หลังมีข่าวว่าจะมีการก่อสร้างใหม่แทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ เป็นโครงเหล็กวัสดุเทียมไม้ หรือ ไม้ฝาเฌอร่า โดยมีตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เดินทางมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ซึ่งทุกคนล้วนอยากได้พิพิธภัณฑ์ไม้สัก ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจของชาว อ.แม่สะเรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ปรับแบบแปลนจากงานสถาปัตยกรรมที่มองเห็นด้วยไม้เฌอร่า ปรับให้เป็นไม้สักทั้งหมด แต่โครงสร้างยังเป็นเหล็กเพื่อความแข็งแรง และจะตกแต่งด้วยไม้สักทั้งหมด ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่แสดงความประสงค์จะบริจาคไม้สักดังกล่าวให้ เพื่อใช้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง และที่ประชุมได้สรุปผลของการก่อสร้างให้ยกเลิกการใช้วัสดุเทียมไม้ หรือ ไม้เฌอร่า เปลี่ยนมาใช้ไม้สักแทน ส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องประชุม ประชาชนที่มาร่วมประชุมต่างแสดงความรู้สึกดีใจ พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ 3 ข้อ คือ 1.ให้เทศบาลเมืองยวมใต้ รื้ออาคารเดิมด้านหลังให้เสร็จภายใน 3 วัน (25 มีนาคม 2560) เพราะผู้ว่าฯ อนุมัติให้นานแล้ว 2.ให้โยธาธิการและผังเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ปรับแบบเป็นโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรง ส่วนประกอบอื่นเป็นไม้สัก ในวงเงินเดิม 3.ทำ MOU ในการบริจาคไม้สัก ไม้เรือนเก่า ในพื้นที่เอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสมทบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ขอให้นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัด อ.แม่สะเรียง ติดตามประสานงานในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงให้สำเร็จ เนื่องจากเป็นผู้ที่นำเสนอปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่รายงานไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน มาโดยตลอด และยังได้กำชับให้เทศบาลเมืองยวมใต้ วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงขึ้นอีก สำหรับการขอใช้ไม้สักของกลางที่คดีสิ้นสุดเพื่อประโยชน์ในพื้นที่ก็จะได้มีการขอไปยังหน่วยงานกรมป่าไม้เป็นหลัก หากได้รับการอนุญาตก็อาจนำมาใช้ตกแต่งภายในต่อไป

ผวจ.แม่ฮ่องสอน ถกร่วมผู้เกี่ยวข้อง ฟังความเห็นแม่สะเรียง ปรับสร้างพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง หลังไฟไหม้ ด้วยไม้สักแทนไม้ฝาเฌอร่า แต่ยังยึดโครงสร้างเป็นเหล็ก เพื่อความแข็งแรง ... 23 มี.ค. 2560 17:49 23 มี.ค. 2560 19:07 ไทยรัฐ


advertisement