วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมควบคุมโรค เตือนระวังภัยจากหมอกควัน-พายุฤดูร้อน ช่วงหน้าแล้ง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนอันตรายจากหมอกควัน-พายุฤดูร้อน ในช่วงหน้าแล้ง แนะเลี่ยงทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน หรือเดินทางในช่วงฝนตกหนัก-ลมแรง ...

วันที่ 23 มี.ค. นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยบางพื้นที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ เนื่องจากอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งอาจส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศหลายพื้นที่เกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

นายแพทย์เจษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ พบว่าวันที่ 23 มี.ค. มีหลายพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐาน ได้แก่ พื้นที่ใน จ.ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ และเชียงราย โดยพบปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงสุดที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าอยู่ที่ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐานและจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ออกแรงหนัก ควรจำกัดเวลาที่อยู่นอกบ้านให้น้อยลง หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการสูดละอองหมอกควันเข้าปอด และเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จากรายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดของภาคเหนือ ในสัปดาห์ ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. มีรายงานผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง (โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ) จำนวน 51,977 ราย โดยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากหมอกควัน โดยปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร ไม่รองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค

สำหรับการป้องกันอันตรายขณะฝนตกและมีลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อน หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง เพราะช่วงฝนตกจะมีลมแรง ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นน้อยลง ควรดูแลสุขภาพของตนเอง หากฝนตกควรหลีกเลี่ยงไม่ตากฝน หรือถ้าเปียกฝนกลับถึงบ้านต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพราะอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ รวมถึงระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร งดใช้โทรศัพท์มือถือชั่วคราว เพราะอาจเกิดฟ้าผ่า ได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่างๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ที่สำคัญ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนอันตรายจากหมอกควัน-พายุฤดูร้อน ในช่วงหน้าแล้ง แนะเลี่ยงทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน หรือเดินทางในช่วงฝนตกหนัก-ลมแรง ... 23 มี.ค. 2560 17:06 23 มี.ค. 2560 18:38 ไทยรัฐ