วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชน 15 ราย เสนอราคาซื้อข้าวรัฐ 2.07 ล้านตัน สูงสุดโลละ 5.10 บาท

พาณิชย์ เผยเอกชน 15 รายเสนอราคาซื้อข้าวรัฐเข้าอุตฯ มิใช่คนบริโภค แค่ 2.07 ล้านตัน จาก 3.66 ล้านตัน เสนอราคาซื้อต่ำสุดโลละ 1.88 บาท สูงสุดโลละ 5.10 บาท เตรียมชงคณะทำงานระบายข้าวเคาะ 28 มี.ค. ก่อนเสนอ นบข. เห็นชอบ...

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่คนบริโภคปริมาณ 3.66 ล้านตันว่า มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 19 ราย มายื่นซองเสนอราคาซื้อเพียง 16 ราย โดยมี 15 รายที่ยื่นเสนอซื้อในราคาสูงสุดรวมปริมาณ 2.07 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 56.50% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด มูลค่าที่เสนอซื้อ 9,205 ล้านบาท โดยเสนอราคาซื้อตั้งแต่ตันละ 1,880-5,100 บาท/ หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 1.88-5.10 บาท

สำหรับผู้ที่เสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พลังงานไฟฟ้า อบเมล็ดพันธุ์พืช และกรดมะนาว โดยข้าวที่เสนอซื้อมากสุดคือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.56 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 42.5% รองลงมา คือ ปลายข้าว เอวัน เลิศ ปริมาณ 180,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 5% อย่างไรก็ตาม กรมจะนำผลการประมูลเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานระบายข้าว ในวันที่ 28 มี.ค.นี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติต่อไป

นายกีรติ กล่าวว่า ตามแผนการเปิดระบายสต๊อกข้าวรัฐบาลที่ได้รับความเห็นชอบจาก นบข.นั้น ในเดือนเม.ย.นี้ จะนำข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวที่เก็บเกิน 5 ปีขึ้นไป ที่ไม่เหมาะสมทั้งการบริโภคของคนและสัตว์ ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานเท่านั้น ปริมาณ 1.8 ล้านตัน มาเปิดประมูล ส่วนในเดือนพ.ค.จะนำข้าวที่เหลือในกลุ่ม 1 คือ ข้าวเกรดพี, เอ และบี (ข้าวผ่านมาตรฐาน) ที่มีข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อมคุณภาพ) ปนไม่เกิน 20% และคนสามารถบริโภคได้ ซึ่งเหลืออยู่ 1.5 ล้านตัน มาเปิดประมูลทั่วไป

ขณะที่เดือนมิ.ย. จะนำข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรมมิใช่คนบริโภค ที่เหลือจากการประมูลเมื่อวันที่ 23 มี.ค. มาเปิดประมูลอีกครั้ง รวมถึงจะนำข้าวกลุ่ม 3 ที่จะเปิดประมูลในเดือนเม.ย. มาเปิดประมูลอีกครั้งในเดือนก.ค.นี้ หากระบายในเดือนเม.ย.ไม่หมด

สำหรับการระบายสต๊อกข้าวรัฐบาลทั้งหมด 18 ล้านตัน นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศนั้น ล่าสุด สามารถระบายไปแล้ว 10 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 103,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมข้าวที่กำลังทยอยระบายในปีนี้ เชื่อว่า ภายในปี 60 รัฐบาลน่าจะระบายข้าวออกจากสต๊อกได้หมด ส่วนการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 มี.ค.60 ส่งออกแล้ว 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มูลค่า 38,000 ล้านบาท ลดลง 1%.

พาณิชย์ เผยเอกชน 15 รายเสนอราคาซื้อข้าวรัฐเข้าอุตฯ มิใช่คนบริโภค แค่ 2.07 ล้านตัน จาก 3.66 ล้านตัน เสนอราคาซื้อต่ำสุดโลละ 1.88 บาท สูงสุดโลละ 5.10 บาท เตรียมชงคณะทำงานระบายข้าวเคาะ 28 มี.ค. ก่อนเสนอ นบข. เห็นชอบ... 23 มี.ค. 2560 16:39 23 มี.ค. 2560 18:23 ไทยรัฐ