วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.สกลนครสืบสานวัฒนธรรมจัดใหญ่ “ผู้ไทโลก”

ปัจจุบันชนเผ่าต่างๆในบ้านเรายังมีกระจายให้เห็นอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย...!

สำหรับพื้นที่ภาคอีสาน ชาวผู้ไท ถือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ทุกอำเภอใน จ.สกลนคร ดังนั้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชิ้นนี้ให้คงอยู่ อบจ.สกลนคร จึงรับเป็นหนึ่งในภารกิจที่ต้องให้การสนับสนุน

นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่ดีงามอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่สืบทอดกันมายาวนาน จึงรับเป็นแม่งาน จัด “งานผู้ไทโลก” ระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย.นี้ ที่บ้านธาตุ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ

สำหรับงานนี้ อบจ.ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น โดยเฉพาะ การฟ้อนผู้ไท ซึ่งมีต้นแบบมาจากชาวผู้ไทบ้านโนนหอม นอกจากนี้ยังมีการเหยา การลงบ่วงเข็นฝ้าย

อีกหนึ่งวัฒนธรรมถิ่น เป็นการบายศรีสู่ขวัญ การเอิ้นขวัญ มีการแต่งกายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีการสร้างเมืองจำลองย้อนยุค ซึ่งเป็นต้นแบบชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทตั้งแต่ยุคอดีต

ขณะที่ยังจัดให้ความรู้ภายในซุ้มนิทรรศการ ด้วยการแสดงฮีตบุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญข้าวจี่ บุญพระเวส บุญสรงน้ำ บุญบั้งไฟ บุญชำฮะ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา และบุญกฐิน

ทั้งหมดนี้เป็นการจำลองการดำเนินชีวิตของคนรุ่นเก่าตามประเพณีทำบุญสิบสองเดือนมาให้รับรู้

อย่างไรก็ตาม ด้วยความสำคัญของงานนี้ จึงประสานให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยจัดเตรียมการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากต่างถิ่นด้วยน้ำใจไมตรี

ขณะที่ผลพลอยงานนี้ยังได้โชว์สิ่งดีงามตามคำขวัญของอำเภอที่ว่า “หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม” ไปด้วย...!

วัฒนะ แก้วก่า

23 มี.ค. 2560 14:41 23 มี.ค. 2560 14:41 ไทยรัฐ