วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชนเผ่าพื้นเมืองชาวอเมซอนเสี่ยงน้อยสุดเป็นโรคหัวใจ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกในประเทศเม็กซิโก ได้รายงานลงในวารสารแลนเซ็ท ถึงการศึกษาว่ากลุ่มชนใดที่มีหัวใจที่ปลอดภัยที่สุดในโลกขณะนี้ คำเฉลยคือชนเผ่าพื้นเมืองชาวอเมซอนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าชาวซิเมเน (Tsimane) ซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาในประเทศโบลิเวีย พวกเขาถูกจัดอันดับว่ามีระดับการแข็งตัวของหลอดเลือดต่ำสุดและเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจในระดับต่ำ

โดยทำซีทีสแกน (CT scan) เป็นวิธีตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยรังสีเอ็กซ์ (X-ray) โดยฉายรังสีเอ็กซ์ตรวจหัวใจของผู้สูงอายุจำนวน 705 คนที่มีอายุ 40-94 ปีใน 85 หมู่บ้านเมื่อปี 2014-2015 พบว่ามีผู้ป่วยชาวซิเมเนเกือบ 85% ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ขณะที่ 13% มีความเสี่ยงต่ำและอีก 3% มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูงเมื่อเทียบกับครึ่งหนึ่งโดยประมาณของชาวอเมริกันที่มีอายุ 45-84 ปี ซึ่งโอกาสที่ชาวเผ่าซิเมเนจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นน้อยกว่าประชากรในสหรัฐอเมริกาถึง 5 เท่า

ปัจจัยที่ทำให้ชนชาวซิเมเนปลอดจากโรคทางหัวใจนั้นเป็นเพราะการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ อาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด ผักและผลไม้ กินเนื้อสัตว์น้อย ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวัน ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าองค์ประกอบของวิถีชีวิตแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชากรอื่นๆในปัจจุบันเช่นกัน.

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิว เม็กซิโกในประเทศเม็กซิโก ได้รายงานลงในวารสารแลนเซ็ท ถึงการศึกษาว่ากลุ่มชนใดที่มีหัวใจที่ปลอดภัยที่สุดในโลกขณะนี้ คำเฉลยคือชนเผ่าพื้นเมืองชาวอเมซอนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าชาวซิเมเน... 23 มี.ค. 2560 13:22 23 มี.ค. 2560 13:22 ไทยรัฐ