วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.พ. เพิ่มขึ้น 'ยาง-ปาล์ม-กุ้งขาว' ขยับสูง

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.พ. เพิ่มขึ้น 'ยาง-ปาล์ม-กุ้งขาว' ขยับสูง

  • Share:

สศก. เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.พ. เพิ่มขึ้น 12.72% พบราคายาง-ปาล์มน้ำมัน-กุ้งขาวแวนนาไม ขยับ สวนกับราคามันสำปะหลังร่วงลง ขณะที่รายได้เกษตรกรปรับเพิ่ม สะท้อนกำลังซื้อครัวเรือนพุ่งต่อเนื่อง...

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้น 12.72% จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกและมีน้ำท่วมที่ผ่านมา รวมทั้งเข้าสู่ช่วงต้นยางผลัดใบทำให้ผลผลิตลดลง, ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานสกัดแข่งขันกันรับซื้อ, กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคใต้มีสภาพอากาศแปรปรวนไม่เอื้อต่อการเติบโต ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดต่ำลง

ทั้งนี้ หากเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ภาพรวมดัชนีราคาลดลง 0.39% สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก, หอมแดง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา

สำหรับในเดือนมีนาคม 2560 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม และปาล์มน้ำมัน

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้น 8.16% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง 0.72% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และไก่เนื้อ

ส่วนในเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร หอมแดง และกุ้งขาวแวนนาไม

ในส่วนของภาพรวมรายได้ วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้น 21.91% จากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.72% และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.16% ซึ่งในเดือนมีนาคม 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะท้อนกำลังซื้อของครัวเรือนภาคเกษตรที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้