วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป๊อก' กำชับซื้อเรือท้องแบนกำจัดผักตบชวา โปร่งใส ปลอดทุจริต

มท.1 สั่งกำจัดผักตบชวา ขอเกษตรฯหามาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ สั่งแต่ละพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง กำชับจัดซื้อเรือท้องแบนต้องทำโปร่งใส ชัดเจน ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาครั้งที่ 1/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมเจ้าท่า เพื่อหามาตรการกำจัดผักตบชวาที่มีปริมาณมากขึ้น

โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาใหญ่เกิดจากการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วของผักตบชวา ทำให้การดำเนินการจัดเก็บยากลำบาก ส่งผลให้การสัญจรทางน้ำไม่สะดวก รวมถึงสภาพแวดล้อมทางน้ำที่ไม่สวย จึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยหามาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ และขอให้แต่ละพื้นที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเอง และต้องมีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องทั้งแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด สำหรับเรื่องการจัดสรรเรือท้องแบนขอให้หาเรือที่แข็งแรงและใช้งานได้ ต้องกำหนดรูปแบบขนาดให้ชัดเจน และต้องจัดสรรงบประมาณการจัดซื้ออย่างโปร่งใส อย่าให้เกิดปัญหาเรื่องการของบตามมาในภายหลัง

ด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวชี้แจงแนวทางการจัดเก็บผักตบชวาต่อ รมว.มหาดไทย ว่า การดำเนินการในแหล่งน้ำเปิดจะจัดเก็บในแม่น้ำสายหลัก ขณะนี้ได้เก็บไปแล้ว 72 ล้านตันทั่วประเทศ ส่วนการดำเนินการในแหล่งน้ำปิดแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จะต้องดำเนินกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดที่มีขนาดไม่เกิน 100 ไร่ เช่น ค่ายทหาร สนามบิน สำนักงานชลประทาน สถานศึกษา โดยจะให้จังหวัดประสานหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่จัดทำแผนและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ระยะที่ 2 ต้องดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่ไม่เกิน 200 ไร่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศระยะที่ 3 แหล่งน้ำปิดที่มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ เช่น กว๊านพะเยา บึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด โดยจังหวัดที่มีแหล่งน้ำปิดขนาดใหญ่ จะต้องจัดทำแผนและดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จภายใน 2-5 ปี ต้องปลอดผักตบชวา ส่วนการขอสนับสนุนเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ขณะนี้ขอเข้ามาจำนวน 1,552 ลำ จากเดิม 1,302 ลำ เพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อท้องถิ่นได้จัดเก็บผักตบชวาให้ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง และขอให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

มท.1สั่งกำจัดผักตบชวา ขอเกษตรฯหามาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ สั่งแต่ละพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง กำชับจัดซื้อเรือท้องแบนต้องทำโปร่งใส ชัดเจน ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 23 มี.ค. 2560 12:39 23 มี.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ