วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สามารถ เกาะติด ซุปเปอร์บอร์ด พลิกมติ สั่ง รฟท.เขียนทีโออาร์ ใหม่

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เกาะติด ซุปเปอร์บอร์ดพลิกมติ สั่งบอร์ด รฟท.เขียนทีโออาร์ใหม่เอื้อบริษัทขนาดกลาง กลบข่าวฮั้ว เอื้อ บ.ขาใหญ่

วันที่ 23 มี.ค. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในหัวข้อ "ที่สุด...รื้อประมูลรถไฟทางคู่ไม่เสียของ! "ความว่า การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ด) กับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด ร.ฟ.ท.) เพื่อหาข้อยุติการประมูลก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 โครงการ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้ผลสรุปว่า ที่ประชุมมีมติให้ ร.ฟ.ท.จัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (ทีโออาร์) ขึ้นมาใหม่แทนทีโออาร์เดิม ที่ถูกกล่าวหาว่า กีดกันผู้รับเหมาขนาดกลาง และมีการล็อกสเปกเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างทางรถไฟรวมทั้งระบบอาณัติสัญญาณให้ผู้ผลิตบางราย โดยทีโออาร์ใหม่ จะทำให้เกิดความเป็นธรรมดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาขนาดกลางเข้าร่วมประมูลได้ ในทีโออาร์ใหม่จะแยกงานระบบอาณัติสัญญาณออกจากงานโยธา โดยให้ประมูลแยกต่างหากรวม 3 สัญญา อีกทั้ง จะแบ่งงานโยธาออกเป็นตอนๆ รวม 10 ตอน หรือ 10 สัญญา ดังนั้น จำนวนสัญญาทั้งหมดจะเพิ่มเป็น 13 สัญญา จากเดิมซึ่งมีเพียง 5 สัญญา เท่านั้น ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างของแต่ละสัญญาลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ทีโออาร์ใหม่จะกำหนดประสบการณ์ของผู้รับเหมาลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 15% เป็น 10% ของมูลค่าโครงการ ทำให้ผู้รับเหมาขนาดกลางเข้าร่วมประมูลได้ เพราะมูลค่าโครงการและการกำหนดให้ประสบการณ์ของผู้รับเหมาลดลงนั่นเอง

2. ไม่ล็อกสเปกให้ผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ ทีโออาร์เดิมมอบหมายให้ผู้รับเหมาไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างทางรถไฟโดยใช้เงินของ ร.ฟ.ท. แล้วนำไปใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ส่งมอบคืนให้ ร.ฟ.ท. โดยมีการกำหนดสเปกของเครื่องมืออุปกรณ์เสมือนเจาะจงไปที่ผู้ผลิตรายหนึ่ง กล่าวหาว่าล็อกสเปกให้ผู้ผลิตรายนั้นหรือไม่ อีกทั้ง ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เนื่องจากผู้รับเหมาไม่ต้องใช้เงินตัวเองในการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ทีโออาร์ใหม่จะกำหนดให้ผู้รับเหมาไปจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์โดยใช้เงินของผู้รับเหมาเอง เพราะผู้รับเหมาจะต้องใช้ในงานก่อสร้างอยู่แล้ว

3. ปิดหนทางการใช้ระบบอาณัติสัญญาณล็อกสเปกผู้รับเหมา ทีโออาร์เดิมได้รวมงานโยธาและงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณไว้ด้วยกัน โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาที่จะเข้าร่วมประมูลจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตระบบอาณัติสัญญาณว่ายินดีจะขายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณให้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเลือกออกหนังสือรับรองให้ผู้รับเหมารายใดก็ได้ เช่น อาจจะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะผู้รับเหมาขนาดใหญ่เท่านั้น ทำให้ผู้รับเหมาขนาดกลางไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ ถือเป็นการล็อกสเปกผู้รับเหมาอย่างแยบยล ด้วยเหตุนี้ ทีโออาร์ใหม่จึงแยกการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณออกจากงานโยธาเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การทำงานของซุปเปอร์บอร์ดเพียงระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ น่าชื่นชมยิ่งนัก ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และจะเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย เนื่องจากจะทำให้การประมูลก่อสร้างรถไฟทางคู่มีการแข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพกันอย่างจริงจัง

"ก่อนที่จะมีผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.ตัวจริง โดยท่านนายกฯ อาจจะพิจารณาเลือกจากซุปเปอร์บอร์ด หรือ บอร์ด ร.ฟ.ท. หรือ คนใน ร.ฟ.ท. ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ร.ฟ.ท. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเมกะโปรเจกต์หลายโครงการ ทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้มีอคติกับนายอานนท์ เพียงแต่เป็นห่วงงานสำคัญของประเทศเท่านั้น" นายสามารถ กล่าว

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เกาะติด ซุปเปอร์บอร์ดพลิกมติ สั่งบอร์ด รฟท.เขียนทีโออาร์ใหม่เอื้อบริษัทขนาดกลาง กลบข่าวฮั้ว เอื้อ บ.ขาใหญ่ 23 มี.ค. 2560 12:18 23 มี.ค. 2560 14:35 ไทยรัฐ