วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตรวจสอบโปร่งใส

ตรวจสอบโปร่งใส

โดย หมัดเหล็ก
24 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 1.สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี 2.สถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักช่าง 4.เทศบาลนคร ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง 5.เทศบาลเมือง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง 6.เทศบาลตำบล ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง 7.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย จเรตำรวจแห่งชาติ รอง ผบ.ตร. ผช.ผบ.ตร. ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง ผบช.สำนักงานกำลังพล ผบช.สำนักงานกฎหมายและคดี ผบช.สำนักงานตรวจสอบภายใน ผบช.ตำรวจตระเวนชายแดน ผบช.สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ผบช.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอง ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง รอง ผบช.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รอง ผบช.ตำรวจตระเวนชายแดน รอง ผบช.สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน รอง ผบช.น. รอง ผบช.ภ.1-9 รอง ผบช.ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดภาคใต้ รอง ผบช.ก. รอง ผบช.ตำรวจปราบปรามยาเสพติด รอง ผบช.ส. และตำแหน่งอื่นๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก รวมแล้ว 7 องค์กร 52 ตำแหน่ง เฉพาะใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มขึ้นถึง 42 ตำแหน่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.เป็นต้นไป

ในเวลาเดียวกัน ป.ป.ช. ได้มีมติในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกหลายระลอก ในจำนวนนี้มีเรื่อง การซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลหลายประการ ความสำคัญอยู่ที่ว่าเรื่องนี้เป็นคดีเก่าที่ค้างอยู่ใน ป.ป.ช. มาหลายยุคหลายสมัยและในจำนวนผู้กล่าวหา ตั้งแต่ระดับบนจนถึงผู้ปฏิบัติได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ที่ยังอยู่ในราชการก็เป็นนักเรียนตำรวจรุ่นเดียวกับ ผบ.ตร.คนปัจจุบัน

ข้อวิจารณ์ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่ากันไปตามเนื้อผ้า จะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนรวม ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ซึ่งมองได้ทั้งบวกและลบ แง่หนึ่งคือการเก็บกวาดขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมมานานให้เรียบร้อย จะหยิกเล็บเจ็บเนื้อบ้างก็ต้องทน จะตัดเนื้อร้ายบ้างก็ต้องทำ อีกแง่หนึ่งเป็นการตามล้างตามเช็ด ไล่ล้างบางฝ่ายตรงกันข้าม ที่ต้องให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและพิสูจน์ได้

การใช้กฎหมายก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ไม่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลในอดีตไม่มีข้อยกเว้น เพราะฉะนั้น การที่ผู้ว่าการ สตง. พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส จะอ้างว่าครม.ชุดนี้ยังอยู่ในตำแหน่ง ยังไม่สามารถตรวจสอบการเสียภาษีได้ จึงเป็นความเห็นที่ไม่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น สตง.หรือ ป.ป.ช.ก็ต้องโปร่งใสและพิสูจน์ได้เสียก่อน

ว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือคอยไล่บี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้