วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ยุบกก.ปรองดอง ขอคนกลางแทน

จี้ยุบกก.ปรองดอง ขอคนกลางแทน

  • Share:

พท.เริ่มออกลายทักษิณส่งนพดลขู่ฟ้องสรรพากร

พท.ตั้งแง่ไม่เอา กก.ปรองดองรัฐบาล ชี้มีแต่ข้าราชการอยู่ภายใต้ครอบงำของ คสช. จี้ยุบทิ้งแล้วตั้งคณะกรรมการอิสระเอาคนเป็นกลาง ได้รับการยอมรับจากสังคมมาทำหน้าที่แทน สปท.-ปชป.รุมด่าจ้องตีรวนชักใบให้เรือเสีย ขณะที่ความเห็นคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศชี้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนำสู่ความปรองดอง “มีชัย” ชู รธน. ใหม่สร้างคนมีวินัย ประเทืองปัญญา เล็งปรับภารกิจ ป.ป.ช.จังหวัด หลังฝังตัวจนคุ้นชินคุ้ยทุจริตลำบาก อดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภาเสนอให้อำนาจทหารใน รธน. ใช้กำลังออกมาจัดการเมื่อบ้านเมืองไม่สงบ ป้องกันปฏิวัติซ้ำซาก “นพดล” แถลงย้ำหุ้นชินคอร์ปไม่มีภาระภาษี พร้อมตั้งทนายสู้ ขู่ฟ้องสรรพากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตาม ม.157 “วิษณุ” เด้งเชือกโยนสรรพากรโต้แย้ง ชี้ถ้าฟ้องก็ต้องไปว่ากันในศาล ศาลไม่ให้ประกัน “อริสมันต์” กับพวก แกนนำ นปช. ตบเท้าเยี่ยม “จตุพร” ปลงชะตากรรมไม่ตายก็ติดคุก

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนสร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐบาลใกล้เสร็จสิ้นในขั้นต้น ท่ามกลางความราบรื่น ตัวแทนจากพรรคการเมือง และกลุ่มการเมือง ตลอดจนประชาชนในต่างจังหวัดล้วนให้ความร่วมมือด้วยดี อย่างไรก็ตาม ล่าสุดพรรคเพื่อไทยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาดำเนินการแทน เพราะมองว่ากรรมการของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นข้าราชการภายใต้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

พท.จี้ยุบ กก.ปรองดอง-ตั้งชุดอิสระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยส่งจดหมายถึง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนว่า เมื่อพิจารณาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทั้งหมด อยู่ภายใต้อำนาจการครอบงำหรือการตัดสินใจของหัวหน้า คสช.และนายกฯ ทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง นำไปสู่จุดหมายของการสร้างความสามัคคีปรองดองได้ยาก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ควรต้องดำเนินการดังนี้ 1.รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งมาจากทุกภาคส่วน เป็นกลางและเที่ยงธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคม แสวงหาข้อเท็จจริง ต้นเหตุของปัญหาและวิธีการเยียวยาแก้ไข รวมถึงจัดทำข้อเสนอ โดยให้นำข้อมูลที่ได้จากคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ส่งให้กับคณะกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการต่อไป และยกเลิกคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะอนุกรรมการบูรณาการข้อคิดเห็นและเสนอแนะ และคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบที่ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง

ทุกฝ่ายต้องทำตามข้อสรุป กก.อิสระ

หนังสือดังกล่าวระบุว่า 2. เมื่อคณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้เผยแพร่รายงานและข้อเสนอดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป.และรัฐบาล โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนออันเป็นสาระสำคัญของคณะกรรมการอิสระ 3.ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4.ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการอิสระ คสช.และรัฐบาลต้องสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นได้อย่างเสรี ปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ และยกเลิกคำสั่งและประกาศของ คสช.หรือหัวหน้า คสช.ที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งหมด

“เสรี” ขอ พท.อย่าเพิ่งตั้งแง่

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้ยกเลิกคณะกรรมการปรองดองเพราะขาดความอิสระไม่เป็นกลางว่า ทุกคนต้องเข้าใจคำว่าความเป็นกลางก่อน ความเป็นกลางคือคนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง ความเป็นกลางไม่เกี่ยวกับเป็นทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ไม่เกี่ยวกับยศตำแหน่งหรือหน้าที่ ขอให้พรรคเพื่อไทยใจเย็นๆ ขอให้คณะกรรมการได้ทำงานก่อน ไปๆมาๆเดี๋ยวจะหาคนเป็นกลางมาทำไม่ได้เลย การแก้ปัญหาไม่อยู่ที่เป็นกลางอย่างเดียว เพราะถ้าขาดความร่วมมือ ตั้งแง่กัน ไม่ว่าใครจะอิสระหรือไม่ก็ทำให้สำเร็จไม่ได้

ปชป.ฉะจ้องตีรวนดิสเครดิตรัฐ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยหมดความชอบธรรมที่จะเรียกร้องสิ่งนี้ ถ้าเห็นว่าคณะกรรมการที่ตั้งมาไร้ความอิสระไม่ถูกหลักการปรองดอง ก็ไม่ควรเข้าร่วมเวทีตั้งแต่ต้น การแสดงออกของเพื่อไทยจึงเป็นไปในทางดิสเครดิตรัฐบาลอย่างเดียว พอร่วมเวทีเสร็จแล้วกลับมาบอกคณะกรรมการไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ เรียกว่าตีรวนมากกว่า ส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลต้องอดทน ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่ฟังความเห็นมามีอะไรบ้างแล้วจะนำข้อมูลไปสู่การกำหนดวาระประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยหลังการเลือกตั้งได้อย่างไร แต่ถ้ารัฐบาลทำอะไรในเชิงที่จะใช้เวทีปรองดอง เป็นพิธีกรรมเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไป ความคิดแบบนั้นจะเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงรัฐบาลเอง

ค้านลงสัตยาบันสิ่งเหนือคาดการณ์

นายสาธิตกล่าวว่า จากที่ได้เข้าร่วมเวทีที่กระทรวงกลางโหม เห็นอยู่ว่ารัฐบาลจริงจัง จริงใจ หลักการพอฟังได้ แต่ขอติงว่าไม่ควรจะนำแนวคิดไปสู่การลงสัตยาบันที่เป็นไปไม่ได้ เช่น การจะให้ลงสัตยาบันว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จจะต้องไม่มีการเดินขบวน เพราะเป็นเรื่องอนาคตขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดเดา หรือครั้งหนึ่ง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธาน คสช.กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่ยึดอำนาจ แต่เมื่อประเทศมีปัญหาเกิดความรุนแรง ทั้ง 2 ท่านก็ต้องออกมา ตนแค่ยกตัวอย่างให้เห็น ไม่ได้โจมตีใคร เพราะเรื่องบางเรื่องถ้าทำไม่ได้จริง อนาคตจะไร้ประโยชน์

คนทั่วประเทศขอแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่จังหวัดต่างๆว่า ขณะนี้การรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่จากทุกภาคส่วนครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กทม.ที่มีคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นผู้ดำเนินการ บรรยากาศที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี เรียบร้อย ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยส่วนใหญ่ให้น้ำหนักเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ รองลงมาคือปัญหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนปัญหาการเมืองอยู่ในลำดับที่ 4 อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.จะขยายเวลารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดต่างๆไปจนถึงวันที่ 5 เม.ย. จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่เกินวันที่ 10 เม.ย.ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทหารสูงสุด เป็นประธาน

“มีชัย” ชู รธน.ใหม่สร้างคนมีวินัย

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ ม.ศิลปากร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของรัฐธรรมนูญ ในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย” ตอนหนึ่งว่า หัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ คือ ต้องการสร้างให้คนให้มีวินัย เน้นการศึกษาตั้งแต่เด็ก โดยหมวดการปฏิรูป กำหนดให้มีกลไกพิเศษด้านการศึกษา คือให้มีกรรมการดูแลการปฏิรูป โดยมีคนในกระทรวงน้อยที่สุด ส่วนกลไกพิเศษด้านปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้นไปที่ตำรวจ นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะปฏิรูปตำรวจให้มีความเป็นอิสระ หากคนในองค์กรตำรวจไม่เข้าใจ ปฏิรูปไม่สำเร็จ วันหนึ่งไม่ช้าตำรวจจะค่อยๆถูกฉีกออกไปที่ท้องถิ่น และจังหวัด แต่ถ้าปฏิรูปสำเร็จจะเป็นปึกแผ่น

เล็งปรับภารกิจ ป.ป.ช.จังหวัด

นายมีชัยให้สัมภาษณ์ภายหลังปาฐกถาพิเศษว่า ส่วนตัวยังเห็นว่า ป.ป.ช.จังหวัด หากอยู่ในพื้นที่นานเกินไปจะคุ้นเคยกับนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจในท้องถิ่น จนไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างจริงจัง แต่การจะยุบ ป.ป.ช.จังหวัดอาจจะทำได้ยาก ดังนั้นจึงเห็นว่าควรปรับบทบาทของ ป.ป.ช. จังหวัด คือจากการตรวจสอบการทุจริตในท้องถิ่น เป็นการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้คนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา ป้องกันการทุจริตแทน แนวคิดนี้จะต้องนำไปหารือกับที่ประชุม กรธ. เพื่อปรับแก้ร่างกฎหมายที่ ป.ป.ช.ส่งมา และจะส่งกลับให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบอีกครั้ง

พิจารณาควบรวม ก.ม.ท้องถิ่น

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะ บทบาท ฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายต่อสถานการณ์ปัจจุบัน” ตอนหนึ่งว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แต่การบริหารราชการของ อบต.ยังมีปัญหาอยู่ ทั้งรายได้และบุคลากรที่มีจำนวนน้อย ล่าสุด สปท.ได้พิจารณารายงานเรื่องการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายบางฉบับ พร้อมรวบรวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฉบับเดียว

“วิษณุ” แจงยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ” ตอนหนึ่งว่า ภารกิจการปฏิรูป ไม่ใช่สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช.คิดขึ้นมาเอง เป็นสิ่งที่บังคับไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้าไม่ทำก็เกิดเรื่อง อีกภารกิจคือยุทธศาสตร์ชาติ และต้องสร้างความสามัคคีปรองดองควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วนายกฯจึงใช้อำนาจมาตรา 44 ตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ขึ้นมา และเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว ในไม่ช้านี้สิ่งแรกที่จะทำคือ รัฐบาลต้องส่งร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศและ พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติออกมา ส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ มีการตั้งคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ ไปรับฟังความเห็นประชาชน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางพิจารณา ถ้าเห็นด้วยก็ส่งให้สภาพิจารณาและถวายบังคมทูล ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนการเลือกตั้งจะมีขึ้นเมื่อไหร่ ถ้าจะขอเวลาชัดๆ ตนตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่ากฎหมายของ กรธ.จะเสร็จเมื่อไหร่ แต่จะเอ้อระเหยทำกฎหมายลูกไม่ได้

ตั้ง กก.ศึกษา ก.ม.พรรคการเมือง

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สนช. กล่าวว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช.เป็นประธาน และตนเป็นโฆษกฯ มีกรอบเวลาทำงาน 60 วัน ได้ประชุมนัดแรกในวันที่ 22 มี.ค.วางกรอบการทำงานประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ และเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อพรรคการเมือง

วันที่ 27 มี.ค.จะเชิญ กรธ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาตั้งแต่ปี 50 เป็นต้นมา เข้าแสดงความเห็น ส่วนพรรคการเมืองอื่นที่ไม่มีที่นั่งในสภา สามารถส่งเอกสารความเห็นมายังคณะกรรมการได้โดยตรง รวมถึงประชาชน และถ้ามีเวลาเหลือจะเชิญผู้แทนองค์กรอื่น องค์กรกลาง มาให้ความเห็นด้วย ทั้งนี้ หากรัฐธรรมนูญประกาศใช้คณะกรรมการจะยุติการทำงาน และอาจเปลี่ยนมาเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

เสนอเขียน รธน.ให้อำนาจทหาร

นายศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ อดีตประธานที่ปรึกษาประธานรัฐสภา กล่าวถึงการแก้ปัญหาทหารเข้ามายึดอำนาจรัฐประหารว่า การรัฐประหารที่ผ่านๆมาของเมืองไทย มักเกิดจากเหตุผลซ้ำๆกันไม่กี่ประเด็น คือ รัฐบาลไม่มีผลงาน การทุจริตคอร์รัปชัน ใช้อำนาจเกินขอบเขต จนประชาชนเรียกร้องให้ออกมายึดอำนาจ เมื่อไปพิจารณารัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เขียนถึงทหารไว้อย่างชัดเจน เป็นการไม่ให้เกียรติทหาร มองข้ามให้อยู่นอกรั้วรัฐธรรมนูญ มาตลอด จึงเกิดปัญหารัฐประหารซ้ำซาก ดังนั้นควรเขียนให้ทหารเข้ามาอยู่ในรั้วรัฐธรรมนูญป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญ เพราะการจะเขียนห้ามไม่ให้ทหารยึดอำนาจในอนาคตคงเป็นการฝืนธรรมชาติหากเกิดทางตัน

ใช้กำลังเมื่อไม่สงบ-ไม่ต้องปฏิวัติ

นายศักดาพินิจกล่าวว่า ข้อเสนอที่ให้นำทหารเข้าสู่รั้วรัฐธรรมนูญนั้น ต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้อำนาจกองทัพไทย ที่ประกอบไปด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนงานด้านความมั่นคงที่ตั้งขึ้นใหม่ที่เทียบเท่ากองทัพ เอาไว้ โดยเมื่อเกิดกรณีความไม่สงบในบ้านเมืองจนรัฐบาลหรือรัฐสภาไม่สามารถหยุดยั้งได้ ให้อำนาจกองทัพไทยโดยการนำของผู้บัญชาการกองทัพไทย สั่งให้กองกำลังจากทุกเหล่าทัพรักษาความสงบให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะ ปกติใน 30 วันแล้วกลับเข้ากรมกอง หากไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดให้ ขออนุญาตต่อเวลาจากคณะกรรมการศาลพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้พิจารณาและให้คำสั่งของคณะกรรมการศาลพิเศษเป็นที่สิ้นสุด แต่ถ้ายังแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้สมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยให้คณะกรรมการศาลพิเศษเป็นผู้พิจารณาจัดให้มีการเลือกตั้งใน 30 วันนับแต่มีคำสั่ง ในทางกลับกันหากกองทัพไทยกระทำการนอกเหนือจากอำนาจในหมวดนี้ ห้ามมิให้ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญยอมรับคำสั่งที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หากมีการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายโดยไม่ได้ทำโดยรัฐสภาให้ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย มองว่าวิธีการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองที่ไม่ต้องกลัวถูกรัฐประหาร ทหารที่ไม่ต้องอึดอัดหากบ้านเมืองมีทางตันเพราะมีวิธีแก้ในรัฐธรรมนูญแล้ว และประชาชนที่จะไม่ต้องเจอการรัฐประหารซ้ำซากอีก

“นพดล” ย้ำหุ้นชินคอร์ปไร้ภาระภาษี

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงกรณีรัฐบาลเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอร์ป จำนวน 329.2 ล้านหุ้น ที่ขายให้กลุ่มเทมาเส็กในปี 2549 ว่า เรื่องนี้เคยมีคำพิพากษาจากศาลภาษีอากรกลางว่า หุ้นที่นายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซื้อมาจากแอมเพิลริช เป็นของนายทักษิณ และภรรยา นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา เป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทนไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของหุ้น ธุรกรรมซื้อขายดังกล่าวจึงถือเสมือนว่าไม่ได้เกิดขึ้น จึงไม่มีเงินได้และภาระภาษี ดังนั้น รัฐจะมาอ้างไม่ได้ว่าส่งหมายให้นายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ถือเสมือนส่งให้ตัวการถือหุ้นแทนนายทักษิณแล้ว และการขายหุ้นชินคอร์ปให้กลุ่มเทมาเส็กได้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีภาระภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ 2 (23) ซึ่งกฎหมายนี้ใช้บังคับกับทุกคนไม่มีข้อยกเว้น ส่วนเงินที่ได้จากการขายหุ้นชินคอร์ปและเงินปันผลจากหุ้น 46,000 ล้านบาท ถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินไปตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว

พร้อมตั้งทนายสู้คดี-ขู่ฟ้องสรรพากร

นายนพดลกล่าวว่า เรื่องภาษีน่ายุติไปตั้งนานแล้ว แม้แต่กรมสรรพากรยังระบุอาจดำเนินการไม่ได้ แต่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลับจะใช้อภินิหารทางกฎหมายหาช่องทาง หลายคนจึงตั้งคำถามถึงความเสี่ยงที่จะตามมา ทั้งนี้ นายทักษิณเคยพูดว่า ท่านเป็นหนูตัวเล็กๆ อายุ 68 ปีแล้ว อยู่ต่างประเทศเงียบๆ แต่ยังรักและปรารถนาดีต่อประเทศเสมอมา หวังเรื่องนี้ได้รับความเป็นธรรม ขอเรียกร้องรัฐบาลและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพิจารณาให้รอบคอบและบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม เท่าเทียม ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบก็ได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกฟ้องตามมาตรา 157 ส่วนที่อ้างว่าหากกรมสรรพากรส่งใบเรียกเก็บภาษีต่อนายทักษิณภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ จะสามารถเริ่มต้นอายุความใหม่อีก 10 ปี เชื่อว่าทางกฎหมายมีความเห็นต่างในเรื่องนี้ เมื่อถามว่า ถ้ากรมสรรพากรออกใบกำกับภาษีให้นายทักษิณจะฟ้องกลับหรือไม่ นายนพดลตอบว่า ถ้ามีการประเมินจริงเรื่องต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรม จะตั้งทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายพิสูจน์ความบริสุทธิ์

“วิษณุ” โยนสรรพากรชี้แจงโต้แย้ง

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อโต้แย้งของนายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ว่าการขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ปในตลาดหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี ไม่สามารถเรียกเก็บได้นั้น เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะต้องหาคำตอบไปโต้แย้ง เพราะเป็นหน่วยงานประเมิน และเป็นผู้เรียกให้ชำระภาษี รัฐบาลและตนไม่ต้องไปพูดอะไร โดยเฉพาะตนไม่ได้สันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่นัก รวมถึงไม่ขอตอบกรณีที่ระบุว่าขายหุ้นให้บุตรไม่จำเป็นต้องเสียภาษี อีกทั้งยังถูกยึดทรัพย์ไปแล้ว เพราะถ้าอธิบายไปประชาชนยิ่งสับสน ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อถึงเวลายื่นประเมินหรือยื่นฟ้องข้อเท็จจริงคงปรากฏออกมาว่าคำบรรยายฟ้องเป็นอย่างไร การสืบพยานเป็นอย่างไร ขอให้ไปหักล้างกันในตอนนั้นจะดีกว่า จะมาหักล้างโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนคงไม่ถูกต้อง และไม่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ถ้าฟ้องก็ต้องไปสู้กันในศาล

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมากรมสรรพากรปล่อยเวลาจนใกล้หมดอายุความ ถ้ามีการยื่นสอบต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะรวมความผิดไปถึงเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในอดีตหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่า การตรวจสอบเรื่องราวในอดีต ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาหลายเดือนแล้ว ขอให้ว่ากันไป รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี 55 ด้วย ต่อข้อถามว่า กังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะฟ้องกลับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายวิษณุตอบว่า ขอตอบว่ารับทราบเท่านั้น เมื่อถามย้ำว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมทีมทนายหากเกิดการฟ้องหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ถ้ามีการฟ้องจริงเราก็ต้องสู้ โดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นทนาย ไม่ต้องเตรียมการอะไร

กกต.ขออยู่ครบวาระ

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เปิดเผยว่า วันที่ 23 มี.ค. ตนพร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์– วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ และผู้บริหารสำนักงานจะเข้าหารือกับคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสนช. ที่มี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธาน ตามที่ได้รับคำเชิญ โดยนำผลประชุม กกต.เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่เห็นควรเสนอต่อ สนช.เรื่องการดำรงตำแหน่งของ กกต.ชุดปัจจุบัน ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ และประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จะเสนอข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนจาก กกต.จังหวัดเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมถึงควรกำหนดให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ให้มีการออก พ.ร.บ.สำนักงาน กกต. เพื่อให้มีความมั่นคงเช่นเดียวกับ ป.ป.ช.และศาลรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการได้สิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงาน และเรื่องการห้ามใช้งบประมาณของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค การเมืองไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยจะชี้ให้เห็นว่าการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศมีความจำเป็น

ชวนบริจาคภาษีให้พรรคการเมือง

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ เปิดเผยว่า ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่พรรคการเมือง ประจำปีภาษี 2559 ซึ่งยังไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2560 ร่วมบริจาคเงินภาษีเพียง 100 บาท เพื่อช่วยพัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่ม ผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ กรอกแบบฟอร์มยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทำเครื่องหมายถูกในช่องประสงค์จะบริจาคภาษี 100 บาท และกรอกรหัสของพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคเงินภาษีเพียง 1 พรรค ส่วนรหัสพรรคทั้ง 70 พรรค ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th 

ค้านร่าง ก.ม.ระเบียบ ขรก.อัยการ

ที่รัฐสภา นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก ยื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการอัยการ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการอัยการสูงสุด พ.ศ.2553 ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ในวันที่ 30 มี.ค. โดยนางชนิญญากล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล และหลักประชาธิปไตย เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อคนในองค์กร เพราะกำหนดให้อัยการอาวุโสไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.อ.) และกำหนดให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง เมื่ออายุครบ 65 ปีในปีงบประมาณ จากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ อัยการสูงสุดคนปัจจุบันนำร่างของอัยการสูงสุดคนเก่ามาเสนอต่อ สนช. โดยไม่ถามความเห็นคนในองค์กร ถือเป็นกฎหมายซุกๆ ซ่อนๆ ที่คนในองค์กรไม่มีส่วนร่วม และมีเนื้อหาทำลายความสามัคคีแตกแยก ถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อใด ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว เพราะไม่ได้นำร่างดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ก.อ. จะยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เอาผิดอัยการสูงสุด ข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ต่อไป

ข้าหลวงใหญ่ยูเอ็นเตรียมเยือนไทย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายฟิลิปโป แกรนดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) คนใหม่ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 27-30 มี.ค. โดยมีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่ทำเนียบรัฐบาล และพบกับ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 28 มี.ค. หารือถึงสถานการณ์ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐานของโลก การให้สัญชาติและส่งเสริมสิทธิของบุคคลไร้รัฐในไทย การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา โดยที่ผ่านมาทางการไทยได้ส่งผู้หนีภัยการสู้รบที่สมัครใจต้องการกลับเมียนมา แล้ว จำนวน 70 คน ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยยังมีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ด้วย

ไม่ให้ประกัน “อริสมันต์” กับพวก

ส่วนกรณีที่ศาลจังหวัดพัทยาได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยพิพากษายืนให้จำคุกคนละ 4 ปี นายอริสมันต์ หรือกี้ร์ พงศ์เรืองรอง แกนนำ นปช.กับพวก รวม 13 คน คดีบุกรุกเข้าไปก่อความวุ่นวายการประชุมอาเซียน ซัมมิท ที่โรงแรมรอยัล คลิฟบีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 52 โดยจำเลยทั้งหมดได้ยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา โดยศาลจังหวัดพัทยาเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลฎีกามีคำสั่งปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้น วันเดียวกัน นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในวันนี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่งดังกล่าว โดยพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 4 ปี ซึ่งต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยดังกล่าวเหล่านี้ยังมิได้ยื่นฎีกา กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวจำเลยที่กล่าวมาจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

นปช.ตบเท้าเยี่ยมทำใจชะตากรรม

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่เรือนจำพิเศษหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายจตุพร พรหมพันธุ์ นพ.เหวง โตจิราการ นางธิดา ถาวรเศรษฐ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำกลุ่ม นปช.พร้อมกลุ่มคนเสื้อแดงกว่า 50 คน ไปยื่นขอความจำนงเข้าเยี่ยมนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง พร้อมพวกอีก 12 คน ที่ถูกควบคุมตัวคดีบุกล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย.52 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา ทางเรือนจำอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ตามสิทธิเป็นเวลาประมาณ 30 นาที

นายจตุพรเผยว่า มาให้กำลังใจอริสมันต์กับพวก จากการสนทนาพบว่าทุกคนเข้มแข็งและมีกำลังใจที่ดี ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนเรื่องคดีไม่ขอกล่าวอะไรมาก คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่ที่ผ่านมาเห็นว่าทุกคนให้ความร่วมมือมาตลอดตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์โดยไม่คิดจะหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือใดๆ จากนี้คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายประกันและทนายความของกลุ่มเดินเรื่องขอประกันตัวตามสิทธิของผู้ต้องหา ส่วนตัวในฐานะที่ได้ร่วมกับกลุ่ม นปช.ต่อสู้งานด้านการเมืองมานับ 10 ปีคงบอกได้แต่เพียงว่ารับรู้ชะตากรรมเป็นอย่างดีว่าสุดท้ายแล้วทางออกคงมีแค่ 2 ทางเท่านั้นคือไม่ตายก็ติดคุก

“วัชระ” ข้องใจแกนนำบางคนรอด

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรองกับพวก 4 ปีโดยไม่รอลงอาญาว่า การที่นายคารม พลพรกลาง ทนายความกลุ่ม นปช.อ้างว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาการเมือง ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว เป็นการตะแบง เพราะปัญหาการเมืองย่อมต้องใช้วิถีทางทางการเมืองภายใต้กฎหมายมาแก้ปัญหา การบุกล้มการประชุมอาเซียนซัมมิทแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพกฎหมาย ไม่ให้เกียรติผู้นำทั่วโลกที่มาประชุม ทำไทยเสื่อมเสียเกียรติภูมิไปทั่วโลก ดังนั้น การอ้างการเมืองจึงฟังไม่ขึ้น แต่ข้องใจว่าเรื่องนี้มีการทำเป็นขบวนการ แต่เหตุใดแกนนำบางคนจึงไม่ถูกดำเนินคดีด้วย

นายกฯถก นบข.ตามงานระบายข้าว

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกฯกล่าวช่วงต้นการประชุมว่า เป็นการประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการระบายข้าว ส่วนปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร เรื่องราคาข้าว ได้หารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์หลายๆด้าน และภายหลังการประชุม นายกฯปฏิเสธให้สัมภาษณ์ เดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที

บ่นคนน่ารำคาญร้ายกว่ายุง

ต่อมาเวลา 15.55 น. ที่บริเวณสนามหญ้าทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย” ร่วมกับนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ใช้ไฟฉายส่องสำรวจลูกน้ำยุงลายในอ่างบัว และร่องระบายน้ำ พร้อมปล่อยปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ใส่ทรายอะเบทลงไปเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย นพ.ปิยะสกลได้มอบกระเช้าอุปกรณ์ป้องกันยุงลายแก่ พล.อ.ประยุทธ์ไว้ 1 ชุด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและ กทม. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิธีสังเกตลูกน้ำยุงลายจะหัวปักลงน้ำ แต่ถ้าลูกน้ำธรรมดาจะขนานกับน้ำ แต่ถ้าคนหัวปักก็คือคนเมา เพราะกินเหล้า การกินเหล้ามากมันไม่ดี จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้หันไปกล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า วันนี้มากำจัดยุง เพราะยุงร้ายกว่าเสือ แต่คนก็ร้ายกว่ายุงเพราะคนน่ารำคาญ

หนีร้อนไปเต้นแอโรบิกในตึก

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ แต่เปลี่ยนสถานที่จากบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า มาเป็นออกกำลังกายภายในตึกสันติไมตรี ร่วมกับผู้บริหาร เยาวชน จากกระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกหลานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล ด้วยการเต้นแอโรบิกประมาณ 20 นาที พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ช่วงนี้หน้าร้อน รมว.สาธารณสุขเป็นห่วงเรื่องการออกกำลังกายกลางแจ้ง แนะนำให้ออกกำลังกายในร่ม รวมถึงการฝึกทหารก็จะฝึกในร่มเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันอันตรายจากอากาศร้อน ภายหลังออกกำลังกายเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการกำจัดยุงว่า พวกยุงรำคาญ เรามีวิธีการกำจัด ที่พูดหมายถึงยุงนะ ไม่เกี่ยวกับคน เมื่อถามย้ำว่า แล้วยังมีคนให้รำคาญอีกหรือไม่ นายกฯตอบว่า “คนทำให้รำคาญก็ต้องพิจารณาตัวเอง แต่ถ้าถามถึงการรำคาญคน ก็มีแต่รำคาญพวกสื่อนี้แหละ” จากนั้นนายกฯได้หันไปกล่าวกับเยาวชนที่มาร่วมออกกำลังกาย แบบทีเล่นทีจริงว่า “เข้าใจสิ่งที่ลุงพูดหรือไม่ ถ้าเข้าใจคอยดูพรุ่งนี้ด้วยว่าสื่อเขียนตรงกับที่ลุงพูดหรือเปล่า” ก่อนร่วมถ่ายรูปกับคณะกระทรวงสาธรณสุข และเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้