วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นพระพักตร์ องค์นารายณ์ เหมือนกับร.9

1เม.ย.เริ่มต้นรื้อเต็นท์ก-ซ

เผยพระภิกษุ สามเณรจากทุกวัดทั่วประเทศ มาร่วมเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วกว่าครึ่งแสนรูป เพราะถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้มาปลงธรรมสังเวชพระราชา ส่วนผู้บวชถวายเป็นพระราชกุศลมีกว่า 2 หมื่นรูป หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เผยปั้นพระนารายณ์ที่เป็นประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ มีพระพักตร์เหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะเสมือนหนึ่งพระองค์เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาจุติ

ที่สนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 22 มี.ค.พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ เดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง แม้อากาศค่อนข้างร้อนจัด แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความจงรักภักดี โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร กลุ่ม จิตอาสา หน่วยแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คอยอำนวยความสะดวกและจัด ระเบียบการเข้าคิว รวมถึงแจกอาหารและน้ำดื่มเป็นระยะ อีกทั้งยังนำผ้าเย็น ร่มสำหรับกันแดด ยาดม มาแจกจ่ายให้ประชาชน

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์ประสานงานพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ที่จะเดินทางมาเพื่อเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวช พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ศ.อ.พ. ตรงข้ามกำแพงพระบรมมหาราชวัง ฝั่งทิศตะวันตก ติดท่าราชวรดิฐ นายธีรภัค ไชยชนะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการ ศ.อ.พ. เผยว่า ศ.อ.พ.รวบรวมตัวเลขพระภิกษุ สามเณร ที่เดินทางมาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ นับตั้งแต่เปิดศูนย์ ศ.อ.พ.เมื่อ 29 ต.ค.59 จนถึง 15 มี.ค.60 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,826 รูป แบ่ง เป็น 1. พระภิกษุสามเณร ที่บวชอยู่ตามวัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 32,000 รูปและทุกวัดในประเทศไทย มีพระเณร เป็นตัวแทนเดินทางมาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพหมดทุกวัดแล้ว 2. พระภิกษุและสามเณร ที่บวชในโครงการถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ จำนวน 20,286 รูป 3. พระภิกษุหรือนักบวช จากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย พม่า ลาว จีน เวียดนาม เขมร มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี กว่า 6,000 รูป

“จากการที่ได้สัมผัส พระภิกษุสามเณร ที่เดินทางมาปลงธรรมสังเวช พระบรมศพ พบว่าทุกรูปล้วนมีความตั้งใจที่จะมา ทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโอกาสเดียวและครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้มาปลงธรรมสังเวชแด่พระราชา ในวันที่ 30 มี.ค. ศ.อ.พ.รับแจ้งว่า องค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก ได้จัดประชุมนานาชาติขึ้นในไทย ในการนี้ องค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลก ได้ทำหนังสือถึง สนว.เพื่อขออนุญาตนำพระสงฆ์และนักบวช ที่เป็นตัวแทนองค์กรจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่จะมาเข้าประชุม จำนวน 20 รูป พร้อมทั้งตัวแทนองค์กรชาวพุทธฝ่ายฆราวาสประเทศต่างๆอีก 20 คน เดินทางมาวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมศพ ทั้งหมดจะแต่งกายในแบบของนักบวชในพุทธศาสนาตามนิกายต่างๆ ถือเป็นการรวมผู้แทนองค์กรชาวพุทธระดับนานาชาติ ที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง” นายธีรภัคกล่าว

ที่ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง หรือ กอร.รส. ช่วงเย็น พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส.กล่าวภายหลังการประชุม กอร.รส. ว่า กอร.รส. มีแผนที่จะปรับระบบการเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพและการให้บริการต่างๆในพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยในวันที่ 1 เม.ย.จะรื้อเต็นท์พักคอย ตั้งแต่หมวด ก-ซ เพื่อคืนพื้นที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพื้นที่เตรียมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กอร.รส.จะปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนใหม่ ประชาชนที่เดินทางมาในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่และจิตอาสาจะนำของว่างบริการภายใน เต็นท์ ส่วนช่วงสายเป็นต้นไป จะให้ประชาชนใช้บริการโรงทานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ 2 จุด คือ ใกล้กับพระแม่ธรณีบีบมวยผมและบริเวณกองสลากเก่าและแจกน้ำดื่มคนละ 1 ขวด เพื่อลดปริมาณขยะ โดยจะตั้งจุดบริการเติมน้ำรอบพื้นที่และไม่มีเจ้าหน้าที่บริการจัดเก็บขยะ จะมีการตั้งจุดให้ทิ้งขยะเฉพาะที่โรงทานเท่านั้น

รอง ผอ.กอร.รส.กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมอาคารนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล เจ้าหน้าที่จะเตรียมเต็นท์พักคอยไว้ให้เฉพาะ ที่บริเวณทางเข้าสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา มีรถบริการรับส่งประชาชนที่ออกจากประตูเทวาภิรมย์เพื่อเข้าชมอาคารนิทรรศการฯในแต่ละรอบ หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและเคลื่อนย้ายอาคารนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ออกจากพื้นที่สนามหลวง ในช่วงเดือน มิ.ย. กอร.รส. จะเปิดพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้กรมศิลปากร ขยายการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศอย่างเต็มที่

ในส่วนการก่อสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเดียวกัน นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้ช่างประติมากรได้ปั้นองค์พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ หนึ่งในองค์มหาเทพใกล้เสร็จแล้ว และจะส่งต่อไปยังโรงปั้นหล่อประติมากรรม ที่ท้องสนามหลวง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อไฟเบอร์กลาส และลงสีตามลำดับ ในการปั้นองค์พระนารายณ์ครั้งนี้ ได้ปั้นให้มีความพิเศษแตกต่างจากการปั้นองค์มหาเทพอื่นๆ โดยพระพักตร์ของพระนารายณ์มีการปั้นให้เหมือนพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้มากที่สุด เพราะพระองค์เปรียบเสมือนกับองค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ พระพักตร์ที่ตนนำมาเป็นต้นแบบจัดสร้างนั้น เป็นพระพักตร์รัชกาลที่ 9 ขณะทรงแย้มพระโอษฐ์ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ได้เห็นจากการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ พระนารายณ์องค์นี้ มี 4 กร 2 กรด้านหน้าพนมมือ อีก 2 กรด้านหลัง ด้านซ้ายถือสังข์ ด้านขวาถือจักร ฉลองพระองค์เหมือนพระมหากษัตริย์ สวมมงกุฎทองและเสื้อผ้าสีเหลือง

หัวหน้ากลุ่มประติมากรรมกล่าวด้วยว่า สำหรับประติมากรรมอื่นๆ ที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ องค์มหาเทพพระวิษณุ เทวดานั่ง กำลังตกแต่งลวดลาย ส่วนท้าวจตุโลกบาล เช่น ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ และท้าววิรูปักษ์ กำลังตกแต่งและปั้นฉลองพระองค์ รวมทั้งวางตำแหน่งของเสื้อผ้าและลวดลายต่างๆ ส่วนราชสีห์ และสิงห์ อยู่ระหว่างการตกแต่งลวดลาย ในการจัดสร้างประติมากรรมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ช่างปั้นประติมากรทุกคนจินตนาการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีความผสมผสานกับแบบดั้งเดิมที่จิตรกรเขียนแบบมา เพื่อให้เกิดความกลมกลืนเป็นศิลปะรัชกาลที่ 9 ที่เสมือนจริง

เผยพระภิกษุ สามเณรจากทุกวัดทั่วประเทศ มาร่วมเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วกว่าครึ่งแสนรูป 23 มี.ค. 2560 07:28 23 มี.ค. 2560 09:08 ไทยรัฐ