วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาคกลาง อีสาน และตะวันออก อากาศร้อนแดดแรง ภาคใต้ยังมีฝน

ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก มีอากาศร้อน แดดแรง อุณหภูมิวันนี้สูงสุดที่ 39 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ และภาคกลาง อีกทั้งมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ด้าน ภาคใต้ยังคงมีฝนได้ในระยะนี้ ส่วน กทม.และปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน...

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มี.ค. 2560 จากการตรวจสอบโดยระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวี และเดอะเวตเตอร์ คอมพานี เช้านี้จะพบว่ากลุ่มเมฆยังค่อนข้างบางตา มีปกคลุมบางส่วนในบริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกเท่านั้น โดยเช้านี้พบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณจังหวัดตราด แต่ถ้าเราคำนวณการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝน 2 วันต่อจากนี้ จะพบว่าตั้งแต่เช้ามืดวันพรุ่งนี้ จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเพิ่มขึ้นทั้งในบริเวณภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และจากกลุ่มเมฆที่บางตาในวันนี้ จึงทำให้อากาศร้อน แดดแรงเป็นพิเศษ โดยอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ ช่วงบ่ายยังคงอยู่ที่ประมาณ 39 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ขณะที่วันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางยังคงถูกปกคลุมด้วยอากาศร้อนจัดเป็นส่วนใหญ่ แต่พื้นที่ภาคอีสานจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส

ปัจจัยที่ทำให้ระยะนี้มีอากาศร้อน ก็เนื่องมาจากตอนนี้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีลมจากทะเลอันดามันพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนได้ในระยะนี้

โดยจากการคาดการณ์ลักษณะการตกของฝนในวันนี้ พบว่าในช่วงสายมีการก่อตัวของกลุ่มฝนส่วนมากในทะเลอ่าวไทย ซึ่งเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มฝนก่อตัวเป็นกลุ่มๆ บริเวณภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี หลังจากนั้นก็จะกระจายตัวมากขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน เน้นๆ ตอนล่าง และภาคตะวันออก รวมถึงภาคกลางตอนล่างด้วย โดยกลุ่มฝนจะค่อยๆ กระจายตัวกินพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันศุกร์

และหลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศในช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะกระทบตามภาคต่างๆ ดังนี้

วันที่ 25 มีนาคม 2560 จะมีพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

วันที่ 26-28 มีนาคม 2560 บริเวณที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้น และครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง

ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้

สำหรับภาพรวมสภาพอากาศในแต่ละภาควันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส.

ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก มีอากาศร้อน แดดแรง อุณหภูมิวันนี้สูงสุดที่ 39 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือ และภาคกลาง อีกทั้งมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ด้าน ภาคใต้ยังคงมีฝนได้ในระยะนี้ ส่วน กทม.และปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 23 มี.ค. 2560 06:03 23 มี.ค. 2560 06:58 ไทยรัฐ