วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ฟ.ท.รีบขานรับซุปเปอร์บอร์ด ย่อยสัญญาสัมปทานรถไฟทางคู่

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ด) เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) (บอร์ด) ว่า คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องในการปรับปรุงเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) ในโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางให้ปรับสัญญาจ้างงานใหม่ ในแต่ละสัญญาซอยสัญญาให้เล็กลงเหลือมูลค่างานละ 5,000 ล้านบาท ถึง 10,000 ล้านบาท จากเดิมสัญญาเดิมมีบางสัญญามูลค่าสูงมากกว่า 20,000 ล้านบาท โดยเดิมมีสัญญา 5 สัญญา เป็นสัญญาละ 1 เส้นทางที่รวมงานทั้งระบบอาณัติสัญญาณ และงานระบบรางและงานโยธาด้วย

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะแบ่งงานระบบอาณัติสัญญาณออกจากงานระบบรางและงานโยธา โดยให้แยกระบบอาณัติสัญญาณเป็น 3 สัญญา ตามทิศที่จะก่อสร้างโครงการ มี 3 ทิศคือทางเหนือ ทางใต้ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนงานระบบรางและงานโยธา ซอยย่อยเป็น 10 สัญญา โดยให้พิจารณาความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งบางงานเป็นงานอุโมงค์ 3 แห่ง ก็ให้รวมเป็นงานเดียว โดยอาจมีมูลค่า 10,500 หมื่นล้านบาทก็ได้.

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ด) เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย... 23 มี.ค. 2560 05:08 23 มี.ค. 2560 05:08 ไทยรัฐ