วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ชลธิศ" เติมป่าสงวนฯ ให้ป่าอนุรักษ์ครบ 81 ล้านไร่

"ชลธิศ" เติมป่าสงวนฯ ให้ป่าอนุรักษ์ครบ 81 ล้านไร่

  • Share:

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ป่าไม้ในประเทศไทยมีประมาณ 102.4 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32 ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 โดยขณะนี้ ป่าอนุรักษ์มีอยู่แล้วประมาณ 70 กว่าล้านไร่ ยังคงขาดอยู่ ประมาณ 10 ล้านไร่ จึงจะครบเป้าหมายร้อยละ 25 หรือประมาณ 81 ล้านไร่ ดังนั้น กรมป่าไม้ที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ และมีแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ติดกับเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 10 ล้านไร่ กระจายอยู่ทั่ว ประเทศ จึงเห็นควรส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนฯบางส่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเชื่อมโยงกันทางระบบนิเวศผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯเป็นผู้ดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ส่วนป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้มะค่า ไม้พะยูง ไม้สัก ตะเคียนทอง เป็นต้นโดยการปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 15.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้