วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"สังฆราช" ให้สานต่อหมู่บ้านศีล 5

"สังฆราช" ให้สานต่อหมู่บ้านศีล 5

  • Share:

พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เปิดเผยว่า ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่วัดราชบพิธฯ พระองค์ทรงขอให้โครงการหมู่บ้านศีล 5 เดินหน้าต่อไปและพระองค์ยังทรงเตรียมที่จะออกพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เป็นประธานอำนวยการโครงการนี้ด้วย เพราะแต่เดิมตำแหน่งประธานอำนวยการจะเป็นตำแหน่งของประธานกรรมการ มส. แต่เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นว่าโครงการหมู่บ้านศีล 5 ริเริ่มโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงทรงต้องการถวายคืนตำแหน่งดังกล่าวให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นอกจากนี้ ในวันที่ 25 มี.ค.นี้ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านศีล 5 จะไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ที่อาศรมจาริกบ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พื้นที่การดำเนินการของพระธรรมจาจิกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวเขา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้