วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำไม่ใช่ภารกิจหลัก กทม. "นวยนิ่ม" อ้าง สตง.เลิก BRT-ป.ป.ช.เตรียมสอบผู้เกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการรถประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที ว่า ตนยังยืนยันมติของคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่มีมติให้ยกเลิกโครงการฯหลังจากสิ้นสุดสัญญาการเดินรถบีอาร์ทีในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ซึ่งมติจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นการพิจารณาจากข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่มีหนังสือถึง กทม.เมื่อปี 2557 ขอให้ กทม.ทบทวนโครงการเดินรถบีอาร์ที โดยมีความเห็นว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ กทม. ซึ่งการเดินรถเหมือนรถประจำทาง (รถเมล์) ควรมอบหมายให้ ขสมก.เป็นผู้บริหารจัดการ กระทั่งล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2559 สตง.ได้มีหนังสือถึง กทม.อีกครั้ง เพื่อขอให้ กทม.ทบทวนโครงการเดินรถบีอาร์ทีและยุติการเดินรถหลังจากสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 เม.ย.2560 ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งอนุกรรมการตรวจสอบโครงการรถบีอาร์ทีตั้งแต่ริเริ่มโครงการฯ

พล.ต.ท.อำนวยกล่าวอีกว่า สำหรับแผนการรองรับการยกเลิกบีอาร์ที กทม.จะประสาน ขสมก.ให้นำรถเมล์มาให้บริการในเส้นทางเดินรถบีอาร์ทีทดแทนการยกเลิก แต่วิ่งช่องทางรถเมล์ปกติ แต่สถานียังคงอยู่ ไม่มีการทุบ โดยเสนอให้เป็นสถานีย่อยของตำรวจ และเป็นที่ขายสินค้าโอทอปของสำนักงานเขต “โครงการเดินรถบีอาร์ไม่ได้แก้ปัญหาการจราจร และเป็นการซ้ำเติมปัญหาการจราจร มีการขาดทุนสะสมจำนวนมาก จากการคาดการณ์จุดคุ้มทุนที่ประเมินผู้ใช้บริการ 36,000 คนต่อวัน จัดเก็บค่าโดยสารมากสุด 37 บาท แต่ปัจจุบันกลับพบว่า ค่าบริการ 5 บาท มีผู้ใช้บริการ 27,000 คนต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร ขึ้นช่วงเช้าและช่วงเย็น ภาพรวมการให้บริการจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” รองผู้ว่าฯ กทม.ย้ำ.

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการรถประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที ว่า ตนยังยืนยันมติของคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร... 23 มี.ค. 2560 04:17 23 มี.ค. 2560 04:18 ไทยรัฐ