วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ภาษีเจริญ" เปิดรับลงทะเบียนปี 60 ผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60 สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ปี 59 ไม่เกิน 1 แสนบาท ขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th หรือ www.epayment.go.th และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบแรกต้องมาลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้ เพื่อทำการอัพเดตข้อมูล และรับบัตรผู้มีรายได้น้อยประจำตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้ในอนาคต.

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60 ... 23 มี.ค. 2560 04:14 23 มี.ค. 2560 04:22 ไทยรัฐ