วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เตรียมถก ก.ม.ลูก สนช.ชงประเด็นอยู่ครบวาระ-คง กกต.จว.

กกต.พร้อมเตรียมถก สนช.ปมกฎหมายลูก ชง กกต.เก่าอยู่ครบวาระ-ข้อดีข้อเสียผู้ตรวจเลือกตั้ง ยันใช้เงินกองทุนพรรคฯดูงาน ตปท. ย้ำยังมีความจำเป็น

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวว่า วันที่ 23 มี.ค.ตนพร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ และผู้บริหารสำนักงานจะเข้าหารือกับคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งของ สนช.ที่มี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธานตามที่ได้รับคำเชิญ ทราบว่าทางคณะกรรมการของ สนช.ยึดร่างพระราชบัญญัติที่ กกต.เสนอให้ กรธ.เป็นหลักในการพิจารณา แต่เมื่อ กรธ.แก้ไขเนื้อหาไม่เป็นไปตามที่ กกต.เสนอ คณะกรรมการของ สนช. จึงต้องการทราบว่า กกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติว่าคิดเห็นอย่างไร ซึ่งประเด็นที่ที่ประชุม กกต.เมื่อวันที่ 21 มี.ค.เห็นว่าควรจะเสนอต่อ สนช.เรื่องการดำรงตำแหน่งของ กกต.ชุดปัจจุบัน โดยเห็นว่าควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ นอกจากนี้จะเสนอในประเด็นของผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยจะเสนอข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนจาก กต.จังหวัดเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมถึงควรกำหนดให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.ให้มีการออก พ.ร.บ.สำนักงาน กกต.เพื่อให้มีความมั่นคงเช่นเดียวกับ ป.ป.ช.และศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงสิทธิประโยชน์พนักงานที่จะได้รับทั้งเมื่อเกษียณอายุราชการ และการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อีกทั้งประเด็นเรื่องการห้ามใช้งบประมาณของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปดูศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งก็จะชี้ให้เห็นว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศมีความจำเป็น ทั้งหมดเมื่อ กกต.เสนอไปแล้ว สนช.จะเห็นเป็นอย่างไร และที่สุดกฎหมายออกมาอย่างไร กกต.ในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

นายศุภชัย ยังกล่าวด้วยว่าในการประชุม กกต.เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา กกต.ก็ได้มีการพิจารณาถึงเรื่องการศึกษาดูงานต่างประเทศของหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ที่มีการท้วงติงเรื่องความเหมาะสมและความคุ้มค่า โดยที่ประชุมได้ให้แนวทางกับทางสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของสำนักงาน ในฐานะเจ้าของหลักสูตรว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษาต่อไปต้องปรับให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ให้พิจารณากลุ่มประเทศอาเซียน+3 เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ตามมติ ครม.ก็มีการยกเว้น ให้สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเชียน+3 ได้หากเป็นกรณีจำเป็น มีเหตุสมควรโดยถ้าเป็นหน่วยราชการต้องขออนุมัติต่อรัฐบาล แต่ถ้าเป็นองค์กรอิสระก็ต้องขอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งในกรณีของ พตส. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือ กกต.โดยขณะนี้ทางสถาบันพัฒนการเมืองและการเลือกตั้ง กำลังพิจารณา หากในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ไม่มีประเทศไหนที่มีการเลือกตั้งให้นักศึกษาสามารถไปดูงานได้ ก็จะพิจารณาประเทศนอกกลุ่มอาเซียน+3 แล้วจึงเสนอต่อประชุม กกต.พิจารณาอนุมัติ

"เวลานี้กระแสมันแรง เราจะไปฝืนกระแสก็ไม่ได้ รวมทั้งบ้านเราก็กำลังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ อะไรที่ช่วยประหยัดงบประมาณได้ กกต.ก็พร้อมที่จะทำ ที่เขาพิจารณากันอยู่ อย่างประเทศญี่ปุ่น จะมีการเลือกตั้ง ถ้าไป ก็จะไปดูเรื่องที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดป้ายหาเสียงให้กับผู้สมัคร เพราะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของเราก็นำแบบอย่างมาจากเขา แต่หลักการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการไปดูงานต่างประเทศของ กกต. เพราะเมื่อเรามีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ก็จำเป็นต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเขาพัฒนาประชาธิปไตยกันอย่างไร ถือว่าได้ประโยชน์มาก และส่วนใหญ่ที่ไปก็เป็นไปตามคำเชิญของประเทศต่างๆ อย่างเช่นตนไปดูเลือกตั้งที่ประเทศเอกวาดอร์ ก็เป็นไปตามคำเชิญของ AWEB ซึ่งเขาออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เราออกแค่ค่าเดินทางอย่างเดียว" นายศุภชัย กล่าว

กกต.พร้อมเตรียมถก สนช.ปมกฎหมายลูก ชง กกต.เก่าอยู่ครบวาระ-ข้อดีข้อเสียผู้ตรวจเลือกตั้ง ยันใช้เงินกองทุนพรรคฯดูงาน ตปท. ย้ำยังมีความจำเป็น 22 มี.ค. 2560 16:52 22 มี.ค. 2560 19:24 ไทยรัฐ