วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับแผนบินโปรยฝนหลวงแก้ภัยแล้งภาคอีสาน เน้นเติมน้ำเข้าเขื่อนลำตะคอง

หน่วยฝนหลวงอีสาน ตั้งฐานปฏิบัติการโปรยฝนเทียม แก้ปัญหาภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ แทนโคราช เนื่องจากมีการฝึกร่วมผสม ผอ.ฝนหลวงอีสาน เผย เน้นทำให้เกิดฝนตกที่เขื่อนลำตะคอง เพื่อเติมน้ำ หลังอุตุฯ คาด เม.ย. ร้อนแตะ 43 องศาฯ ...

เวลา 11.30 น. วันที่ 22 มีนาคม นายสินชัย พึ่งตำบล ผอ.การศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และความเสียหายของต้นมันสำปะหลังเกษตรกร ใน ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ที่ศาลาสวนพักผ่อนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

นายสินชัย เปิดเผยว่า การปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา กรมฝนหลวงได้จัดทำแผนไว้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค 2560 มีการตั้งหน่วยฝนหลวงขึ้นที่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีหน่วยเติมสารไว้ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งปกติจะตั้งหน่วยฝนหลวงไว้ที่ จ.นครราชสีมา แต่เนื่องจากสนามบินกองบิน 1 ติดภารกิจการฝึกร่วมผสมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และการฝึกโคปไทเกอร์ช่วงนี้ และมีการตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นที่ จ.อุดรธานี ซึ่งที่ผ่านมาหน่วย จ.บุรีรัมย์ ได้บินไปแล้ว 34 เที่ยวบิน 50 ชั่วโมงบิน ส่วนของ จ.อุดรธานี บินแล้วกว่า 12 เที่ยวบิน

นอกจากนี้แผนช่วงเดือนเมษายน 2560 ที่ทางอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สภาพอากาศจะร้อนทะลุ 43 องศาฯ นั้น เราจะมีการปรับให้หน่วยฝนหลวง จ.บุรีรัมย์ มาตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงที่กองบิน 1 จ.นครราชสีมา เพื่อเร่งปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคองต่อไป และปรับหน่วย จ.บุรีรัมย์ ให้เป็นหน่วยเติมสาร และในช่วงเดือน มิ.ย.2560 จะมีการตั้งหน่วยเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วยที่ จ.อุบลราชธานี ให้ครอบคลุมดูแลพื้นที่ด้านตะวันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

หน่วยฝนหลวงอีสาน ตั้งฐานปฏิบัติการโปรยฝนเทียม แก้ปัญหาภัยแล้งที่ จ.บุรีรัมย์ แทนโคราช เนื่องจากมีการฝึกร่วมผสม ผอ.ฝนหลวงอีสาน เผย เน้นทำให้เกิดฝนตกที่เขื่อนลำตะคอง เพื่อเติมน้ำ หลังอุตุฯคาด เม.ย. ร้อนแตะ 43 องศาฯ ... 22 มี.ค. 2560 15:23 22 มี.ค. 2560 17:06 ไทยรัฐ