วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

11 ภาคประชาสังคม ชงปรองดอง แนะ คสช.เปิดเวทีสางปมขัดแย้งเชิงผลประโยชน์

โฆษก กห. สรุปภาพรวมเวทีปรองดอง หลัง 11 ภาคประชาสังคมร่วมพูดคุย แนะ คสช.เปิดเวทีแก้ปัญหาขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ ชงให้ทุกคนเคารพไม่ละเมิดสิทธิ เน้นการศึกษา ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความปรองดอง กล่าวสรุปภาพรวมการพูดคุยเสนอแนวทางปรองดองภายหลังที่ภาคประชาสังคม 11 กลุ่ม ประกอบไปด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สถาบันอนาคตการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งชาติ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เครือข่ายยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และมูลนิธิกระจกเงา เข้ามาร่วมเสนอแนวทางปรองดองต่อ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.ที่ผ่านมา

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า ทุกกลุ่มมองว่าความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติ และมีการเสนอว่าทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ ดังนั้นต้องให้การศึกษา ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มีจิตสำนึก ขณะที่ฝ่ายรัฐต้องเข้าไปจัดการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ต้องมีจิตสำนึกว่าต้องขอโทษให้อภัยต่อกัน สำหรับการเลือกตั้ง ภาคประชาสังคมมองว่าเป็นเพียงกระแสนิยมที่เสนอผ่านสื่อ ซึ่งประชาชนไม่สามารถแยกแยะด้วยตนเองได้ว่าใครดีหรือไม่ดี สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษามีความสำคัญโดยหลักสูตรการศึกษาควรพัฒนาให้ทันสมัยพร้อมยึดภูมิปัญหาท้องถิ่น
   
"นอกจากนี้ได้เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย เปิดเวทีพูดคุยกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสพูดคุยบ่อยๆ รวมทั้งให้คสช.เข้าไปบริหารจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์" พล.ต.คงชีพ กล่าว

เมื่อถามว่า องค์กรภาคประชาสังคมทั้ง 11 องค์กร มองความขัดแย้งมากจาก ปัจจัยด้านการเมือง หรือไม่ พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างฟังความคิดเห็นยังไม่อยากสรุปขอเวลาให้คณะทำงานรวบรวมข้อมูลให้ตกผลึกก่อน ทั้งนี้ในวันที่ 24 มี.ค.นี้จะเชิญสมาคมอนุรักษ์ดิน และน้ำแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน และสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน เข้าร่วมพูดคุย

โฆษก กห. สรุปภาพรวมเวทีปรองดอง หลัง 11 ภาคประชาสังคมร่วมพูดคุย แนะ คสช.เปิดเวทีแก้ปัญหาขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ ชงให้ทุกคนเคารพไม่ละเมิดสิทธิ เน้นการศึกษา ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มี 22 มี.ค. 2560 14:58 22 มี.ค. 2560 16:41 ไทยรัฐ