วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' เชื่อ รธน.ใหม่แก้วิกฤติชาติ-'วิษณุ' ย้ำปรองดองไม่พูด 'นิรโทษฯ'

"มีชัย" เชื่อกลไก รธน.ใหม่ จะช่วยแก้ปัญหาชาติได้ ชูหมวดปฏิรูปแก้วิกฤติการเมือง ขู่ตำรวจถ้าฝืนปฏิรูป เจอฉีกไปท้องถิ่น-จว.แน่ ด้าน "วิษณุ" แนะปรองดอง ควรเลี่ยง "นิรโทษฯ-อภัยโทษ" 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวปาฐกถาเรื่อง "บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทย" ตอนหนึ่งว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ใช้อำนาจในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและพรรคพวก ทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย การใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สุจริต เป็นหนทางเพื่อที่จะรักษาอำนาจนั้นๆ ต่อไป หลายๆ องค์กรที่ คสช.ใช้อำนาจตรวจสอบการทุจริต มองว่าเป็นวิกฤติที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศและประชาชน รวมถึงทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตย อีกหนึ่งวิกฤติคือ ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายมากขึ้น ประชาชนอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยตลอด แต่เมื่อถามว่า การบังคับใช้กฎหมายนั้นตรงไปตรงมาหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ แต่เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ยังมีวิกฤตการณ์ที่ข้าราชการทำงานแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว และไม่มีกำหนดเวลา ซึ่งทำให้การทำงานช้า เมื่อผู้ที่อยู่ในอำนาจสูงไม่สุจริต ผู้ที่อยู่ข้างล่างก็ไม่สุจริตตาม

นายมีชัย กล่าวต่อว่า วิกฤตการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา เกิดขึ้นจากคนไม่มีวินัย ทำงานไปวันๆ ไม่เกิดสำนึกในความรับผิดชอบ คนไม่มีวินัยเวลาหาเสียงเลือกตั้งก็จะใช้ทุกวิถีทาง ไม่รู้สึกผิดกับการทุจริต ซึ่งหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ สร้างคนให้มีวินัย 2 ระดับ รัฐธรรมนูญจึงมุ่งพัฒนาการศึกษาตั้งแต่เด็ก ซึ่งรัฐท้องถิ่นและประชาชนต้องร่วมมือกัน โดยในระยะต้นก่อนเด็กจะเข้าประถม ต้องถูกสอนให้มีวินัย พร้อมกับการพัฒนาสมองตามหลักสาธารณสุข รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงทั้งบังคับ ชักชวน และขู่เข็ญ โดยระบุว่า การจะปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีกลไกเป็นพิเศษ โดยมีคณะกรรมการที่จะไปปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะ แต่คณะกรรมการนี้จะต้องมาจากกระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด และการศึกษาต้องเป็นไปตามความถนัดของเด็ก ดังนั้นกลไกในการปฏิรูปการศึกษาจึงสร้างไว้เฉพาะทาง 

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ส่วนกลไกการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นที่ตำรวจ การปฏิรูปตำรวจ จึงต้องให้คนนอกมามีส่วนร่วม เพื่อให้ตำรวจมีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ แต่หากตำรวจไม่ยอมรับการปฏิรูป จนทำให้การปฏิรูปไม่สำเร็จ ตำรวจก็จะเป็นผู้ถูกกระทำเสียเอง และถูกฉีกไปอยู่ที่ท้องถิ่นหรือจังหวัด

นายมีชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกำหนดหน้าที่ของแต่ละองค์กรไว้ให้ชัดเจน ไม่ให้ก้าวก่ายกัน เพราะที่ผ่านมาผู้บริหารราชการแผ่นดินยังเมินเฉยและละเมิดหลังจากนี้ จะต้องมีบทลงโทษ ซึ่งยกเว้นให้ว่า หากทำบันทึกคัดค้านไว้ จะไม่ถูกลงโทษ และเพื่อให้โอกาสข้าราชการที่ถูกฝ่ายการเมืองบีบ จึงเขียนเวลาที่จะติดตามเรื่องไว้ 20 ปี รอให้ฝ่ายการเมืองชุดนั้นพ้นจากตำแหน่ง ไม่ให้เป็นอันตรายกับข้าราชการคนดังกล่าว การกำหนดรัฐธรรมนูญเช่นนี้ ก็เพื่อแก้วิกฤติ และจุดที่สำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของรัฐธรรมนูญ คือหมวดว่าด้วยการปฏิรูปในด้านต่างๆ และบังคับด้วยว่า ต้องออกกฎหมายวิธีการปฏิรูป วิธีการจัดทำยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยอาศัยประสบการณ์จากรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆ ที่ไม่สามารถออกกฎหมายได้จริง รัฐธรรมนูญใหม่จึงกำหนดเวลาไว้ และกำหนดบทลงโทษกรณีทำไม่แล้วเสร็จตามกำหนดด้วย

"ผมเชื่อว่าหากดำเนินการครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ยังแก้วิกฤติไม่ทั้งหมด แต่ต้องให้คนรุ่นนี้ไปก่อน แล้วสร้างวินัยให้เด็กรุ่นใหม่ รัฐธรรมนูญไม่ได้มุ่งแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่นึกถึงผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับ จากการดำเนินการของรัฐและ กรธ.รู้ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุด คือ กฎหมายที่มีจำนวนมาก เพราะสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมของคนต้องถูกควบคุมจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี และทุกครั้งที่ออกกฎหมาย คือ การจำกัดสิทธิเสรีภาพ ดังนั้นรัฐธรรมนูญนี้จึงพยายามสร้างกลไกการปฏิรูปเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น ไม่ให้เกิดวิกฤติแบบที่เคยเกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมา ซึ่งหากทุกคนร่วมกัน เชื่อว่ากลไกที่เขียนในรัฐธรรมนูญจะขจัดวิกฤติได้" นายมีชัย กล่าว

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง "การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ" ตอนหนึ่ง ว่า การปฏิรูปในส่วนของรัฐบาล ที่ต้องทำหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ได้เขียนไว้ และส่งต่อให้รัฐธรรมนูญใหม่เขียนบังคับไว้ว่ารัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียว แต่มีภารกิจ 3 อย่างเพิ่มขึ้นมาที่ต้องทำ คือ การปฏิรูป ทำยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการใช้มาตรา 44 ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนงานพิเศษทั้ง 3 อย่าง และแก้ปัญหาข้อติดขัด ยกตัวอย่าง สมัยรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร ได้เสนอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ให้แม่น้ำเจ้าพระยากลับมาใสใน 30 ปี สุดท้ายก็ต้องเลิก ทั้งนี้การปรองดองไม่ใช่การอภัยโทษและนิรโทษกรรม อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ ฉบับที่ 20 ประกาศใช้ ทุกสิ่งจะเริ่มนับหนึ่งหมดและเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น โดย ป.ย.ป.จะเริ่มถ่ายงานให้คนอื่นทำต่อ 

"ยืนยันว่าแผนการปฏิรูปนี้ รัฐบาลชุดใหม่สามารถร้องขอให้คณะกรรมการปรับแก้ได้ แต่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนั้น รัฐบาลยังจะต้องดำเนินการตามแผนเดิมก่อน และสำนักงบประมาณจะไม่อนุมัติงบประมาณแผ่นดินให้ดำเนินการนอกแผนได้" นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือว่าเมื่อใดจะเหมาะสม ประเทศชาติได้ประโยชน์ที่สุด และวินวินกับทุกฝ่าย ลดแรงการกระทบแตกแยก เช่น ควรจะเลือกก่อนหรือหลังเลือกตั้งระดับชาติ รวมถึงจะเลือกรวมทั้งหมดพร้อมกันหรือไม่.

"มีชัย" เชื่อกลไก รธน.ใหม่ จะช่วยแก้ปัญหาชาติได้ ชูหมวดปฏิรูปแก้วิกฤติการเมือง ขู่ตำรวจถ้าฝืนปฏิรูป เจอฉีกไปท้องถิ่น-จว.แน่ ด้าน "วิษณุ" แนะปรองดอง ควรเลี่ยง "นิรโทษฯ-อภัยโทษ" 22 มี.ค. 2560 14:46 22 มี.ค. 2560 15:28 ไทยรัฐ