วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชัยนาทคุมเข้มห้ามชาวนาทำนาปรังเพิ่ม หวั่นน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ

ชัยนาทคุมเข้มห้ามชาวนาทำนาปรังเพิ่ม หวั่นน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ

  • Share:

เขื่อนเจ้าพระยาน้ำยกตัวหลังมีฝนตกเหนือเขื่อน ด้านผวจ.ชัยนาท ยังขอคุมเข้มห้ามชาวนาทำนาปรังเพิ่มหวั่นน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ ส่ง อปท. เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร... 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 มี.ค.60 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ชัยนาท ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยทั่วไป ที่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก ขณะที่ระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยาเองก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าจุดมาตรฐานกักเก็บ 15 เมตร โดยวันนี้วัดได้ 14.95 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยกตัวขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 10 เซนติเมตร หลังจากมีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนจากพายุฤดูร้อน ขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนเองวัดได้ 5.65 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้สามารถมองเห็นท้องแม่น้ำ และสันดอนทรายที่โผล่ขึ้นเป็นจุดๆ โดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำคงที่ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม

โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 82 มีแหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย นอกจากนี้มีห้วย หนอง คลอง บึง แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ โดยเขื่อนเจ้าพระยาทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ยกเว้น 2 อำเภอที่ไม่มีระบบชลประทาน คือ อำเภอเนินขาม และอำเภอหนองมะโมง ปัญหาในพื้นที่มีทั้งอุทกภัยโดยเฉพาะในปี 2554 และปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมีการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิต 2559/60 รอบที่ 2 แล้วจำนวนกว่า 449,000 ไร่ ซึ่งสูงกว่าพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 193

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ที่ 233,000 ไร่ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวรอบที่ 2 และมีบางแห่งได้เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วคาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับเกษตรกรที่คิดจะปลูกข้าวในรอบที่ 3 มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำค่อนข้างสูง ทางจังหวัดจึงได้ขอให้สำนักงานชลประทานที่ 12 แจ้งเตือนประชาชนขอความร่วมมืองดทำนารอบที่ 3 รวมทั้งให้ทางอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร และขอทราบความต้องการของเกษตรกร หากไม่ทำนาแล้วต้องการประกอบอาชีพเสริมรูปแบบใด ทางจังหวัดจะจัดสรรงบประมาณจากส่วนต่างๆ มาสนับสนุนช่วยเหลือทันที.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้