วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัญญาประชาคมฉบับแรก

ประเทศไทยจะมี “สัญญาประชาคม” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายใต้รัฐบาล คสช.ที่มาจากรัฐประหาร ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในช่วงท้ายของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน จากนั้นจะจัดการประชุมย่อย เพื่อสรุปความเห็นร่วมให้สมบูรณ์ และทำเป็นร่างสัญญาประชาคม

มองดูเผินๆอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญญาประชาคมฉบับทหาร เพราะผู้นำในการจัดทำล้วนแต่เป็นผู้นำกองทัพ ประธานคณะอนุกรรมการ 3 ฝ่ายมาจากปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และโฆษกกระทรวงกลาโหม แต่ข้อมูลและความเห็นที่นำมาทำสัญญาประชาคม เป็นความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ

คำว่า “สัญญาประชาคม” เป็นภาษาข่าวการเมือง ที่สื่อมวลชนไทยใช้กันมาช้านาน ส่วนใหญ่มักหมายถึงคำสัญญาของนักการเมืองหรือรัฐบาล ที่ให้ไว้ต่อประชาชนในการหาเสียง หรือการแถลงนโยบาย การที่ คสช.สัญญาว่าจะเดินตามโรดแม็ป เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง และนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย ก็ถือว่าเป็นสัญญาประชาคม

“สัญญาประชาคม” เป็นศัพท์ทางรัฐศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษ social contract ที่ระบุว่าในยุคบรรพกาล มนุษย์อยู่กันตามธรรมชาติ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีรัฐ ไม่มีระบอบการปกครอง ต่อมามนุษย์ร่วมกันทำสัญญาเป็นประชาคม เป็นรัฐ มีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน และมีรัฐบาลควบคุมกฎกติกา เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข

แต่เจ้าทฤษฎีสัญญาประชาคม เห็นต่างกัน บางคนอ้างว่าประชาชนมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้ “อธิปัตย์” เป็นผู้ปกครอง กลายเป็นระบอบเผด็จการ แต่ส่วนใหญ่ยืนยันว่าประชาชน ไม่ได้มอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้ผู้ปกครอง เพียงแต่ให้ดูแลความสงบเรียบร้อย ถ้าผู้ปกครองลุแก่อำนาจ กดขี่ข่มเหงราษฎร ประชาชนมีสิทธิยึดอำนาจคืน เป็นที่มาของระบอบประชาธิปไตย

ส่วนสัญญาประชาคมที่รัฐบาล คสช.กำลังจัดทำ และจะมอบให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ต้องถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่ “เป็นทางการ” เป็นครั้งแรก เพราะไม่เคยมีรัฐบาลใดเคยทำสัญญาลักษณะนี้มาก่อน สัญญาประชาคมเป็นเพียงภาษาข่าวการเมืองของสื่อมวลชน แต่คราวนี้จะเป็นสัญญาที่เป็นทางการ ไม่ว่าจะมีใครร่วมลงนามในสัญญาหรือไม่

แต่ต้องถือเป็นสัญญาประชาคม มีผลผูกพันต่อทุกฝ่าย เพราะทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกฝ่ายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามสัญญา เพื่อนำไปสู่การขจัดความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเป็นความปรารถนาของทุกฝ่าย รัฐบาล คสช.กล่าวย้ำว่ากระบวนการสร้างความปรองดอง เป็นของประชาชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข.

22 มี.ค. 2560 14:34 22 มี.ค. 2560 14:34 ไทยรัฐ